Norsk atferdsanalytisk forening

Norsk atferdsanalytisk forening (Nafo) ble stiftet i 1973. Vi er en ikke-kommersiell medlemsorganisasjon som arbeider for utbredelse av atferdsanalyse i Norge. Foreningen har omkring 800 medlemmer. Hoveddelen av disse arbeider innen -offentlig tjenesteyting, spesialisthelsetjenester eller innen høgskolesystemet.

NAFO-Seminaret 2018

Storefjell høyfjellshotell


Årets NAFO-seminar er gått over i historien, og vi takker alle deltakere og presentører for spennende og morsomme dager på fjellet.

I tiden etter seminaret har vi omarbeidet lysarkene fra mange av presentasjonene til pdf-format, og disse ligger tilgjengelige for nedlasting fra programsidene. Vi forventer at sidene vil kompletteres med ytterligere ettersendte lysark i dagene som kommer.

 

Lysark fra mange av presentasjonene er tilgjengelige på seminarsidene

 

Neste års NAFO-seminar vil bli avholdt på Storefjell Høyfjellshotell i tidsrommet 24.-28. april.

Tidsskrift

Nafo utgir de to fagtidsskriftene "Norsk tidsskrift for atferdsanlayse" (NTA) og "European Journal of Behavior Analysis" (EJOBA). I tillegg til å formidle aktuelt fagstoff til det norske atferdsanalytiske miljøet, fungerer også NTA som foreningens medlemstidsskrift.
Les mer…

Fagseminar

Siden starten har foreningen arrangert det årlige "NAFO-seminaret". Seminaret strekker seg over fem dager og er delt i et hoved- og et forseminar. Mens forseminaret tar for seg et avgrenset tema som skifter fra år til år, tilbyr hovedseminaret forelesninger, symposier, workshops og postere fra hele spekteret av atferdsanalytisk virksomhet. Seminaret besøkes normalt av nærmere 800 deltakere inkludert over 200 presentører.
Les mer…

Lokallag

Et annet sentralt område for foreningen er lokallagsaktivitet. Antallet lokalavdelinger varierer noe fra år til år, men for tiden har vi 8 lokallag som organiserer ulike fagarrangement.
Les mer…

Helge Morsets stipendfond

Nafo administrerer og tilfører midler til Helge Morsets stipendfond. Prosjekter som kan bidra til å spre kunnskap om atferdsanalyse kan søke støtte fra stipendfondet.
Les mer…