Norsk atferdsanalytisk forening

Norsk atferdsanalytisk forening (Nafo) ble stiftet i 1973. Vi er en ikke-kommersiell medlemsorganisasjon som arbeider for utbredelse av atferdsanalyse i Norge. Foreningen har omkring 800 medlemmer. Hoveddelen av disse arbeider innen -offentlig tjenesteyting, spesialisthelsetjenester eller innen høgskolesystemet.

NAFO-Seminaret 2019

Storefjell høyfjellshotell

Storefjell høyfjellshotell 24.-28. april

NAFO-seminaret har gjennom mange år vært etablert som en av verdens største atferdsanalytiske fagkonferanser. Programkomitéen vår har nå startet arbeidet med å forberede neste års seminar.

Programmet vil ta for seg hele bredden av atferdsanalytisk virksomhet - fra eksperimentell grunnforskning via diskusjoner og fordypninger i teoretiske og konseptuelle temaer til store og små spørsmål fra praksisfelt innen behandling, pedagogikk og omsorgstjenester.

Vil du ha en presentasjon på seminaret?

I tilfelle vil vi gjerne at du sender oss aktuell informasjon om presentasjonen din innen 15. november. Mer informasjon om hva som må sendes inn, finner du på disse sidene.

 

Program og påmelding blir tilgjengelig på nettsidene våre i siste halvdel av januar.

Tidsskrift

Nafo utgir de to fagtidsskriftene "Norsk tidsskrift for atferdsanlayse" (NTA) og "European Journal of Behavior Analysis" (EJOBA). I tillegg til å formidle aktuelt fagstoff til det norske atferdsanalytiske miljøet, fungerer også NTA som foreningens medlemstidsskrift.
Les mer…

Fagseminar

Siden starten har foreningen arrangert det årlige "NAFO-seminaret". Seminaret strekker seg over fem dager og er delt i et hoved- og et forseminar. Mens forseminaret tar for seg et avgrenset tema som skifter fra år til år, tilbyr hovedseminaret forelesninger, symposier, workshops og postere fra hele spekteret av atferdsanalytisk virksomhet. Seminaret besøkes normalt av nærmere 800 deltakere inkludert over 200 presentører.
Les mer…

Lokallag

Et annet sentralt område for foreningen er lokallagsaktivitet. Antallet lokalavdelinger varierer noe fra år til år, men for tiden har vi 8 lokallag som organiserer ulike fagarrangement.
Les mer…

Helge Morsets stipendfond

Nafo administrerer og tilfører midler til Helge Morsets stipendfond. Prosjekter som kan bidra til å spre kunnskap om atferdsanalyse kan søke støtte fra stipendfondet.
Les mer…