Norsk atferdsanalytisk forening

Norsk atferdsanalytisk forening (Nafo) ble stiftet i 1973. Vi er en ikke-kommersiell medlemsorganisasjon som arbeider for utbredelse av atferdsanalyse i Norge. Foreningen har omkring 700 medlemmer. Hoveddelen av disse arbeider innen -offentlig tjenesteyting, spesialisthelsetjenester eller innen universitets- og høgskolesystemet.

NAFO-Seminaret 2020

Storefjell Høyfjellshotell 22.-26. april

Forelesningssal

NAFO-seminaret er antakelig det som er mest kjent blant foreningens aktiviteter. Dette arrangeres hver vår, og har de siste 30 årene hatt tilhold på Storefjell Høyfjellshotell på Golsfjellet.

Seminaret tar for seg atferdsanalyse i sin fulle bredde, og inkluderer både teoriutvikling, forskning, pedagogikk og ikke minst atferdsanalytisk miljøterapi, habilitering og behandling.

Seminaret er Europas desidert største i sitt slag med vanligvis omkring 200 presentører og over 700 deltakere.

 

Vil du ha en presentasjon på seminaret?

I tilfelle vil vi gjerne at du sender oss aktuell informasjon om presentasjonen din innen 17. november. Mer informasjon om hva som må sendes inn, finner du på disse sidene.

Tidsskrift

Nafo utgir de to fagtidsskriftene "Norsk tidsskrift for atferdsanlayse" (NTA) og "European Journal of Behavior Analysis" (EJOBA). I tillegg til å formidle aktuelt fagstoff til det norske atferdsanalytiske miljøet, fungerer også NTA som foreningens medlemstidsskrift.
Les mer…

Fagseminar

Siden starten har foreningen arrangert det årlige "NAFO-seminaret". Seminaret strekker seg over fem dager og er delt i et hoved- og et forseminar. Mens forseminaret tar for seg et avgrenset tema som skifter fra år til år, tilbyr hovedseminaret forelesninger, symposier, workshops og postere fra hele spekteret av atferdsanalytisk virksomhet. Seminaret besøkes normalt av nærmere 800 deltakere inkludert over 200 presentører.
Les mer…

Lokallag

Et annet sentralt område for foreningen er lokallagsaktivitet. Antallet lokalavdelinger varierer noe fra år til år, men for tiden har vi 8 lokallag som organiserer ulike fagarrangement.
Les mer…

Helge Morsets stipendfond

Nafo administrerer og tilfører midler til Helge Morsets stipendfond. Prosjekter som kan bidra til å spre kunnskap om atferdsanalyse kan søke støtte fra stipendfondet.
Les mer…