Nafo-seminaret 2012

Nafo-seminaret 2012 ble avholdt på Storefjell Høyfjellshotell i perioden 25.-29. april. Linkene under gir deg tilgang til nedlasting av materiale som foreleserne benyttet på seminaret.

Lysark fra tilleggsseminaret

Lysark fra hovedseminaret

Materiale fra postersesjonen