Fagkonferanse: "Atferdsanalyse og faglige utfordringer knyttet til personer med demens"

Konferansen ble avholdt på Høgskolen i Østfold 30. og 31. oktober 2012. Underveis og etter konferansen har vi mottatt kopier av lysark som ble benyttet i forelesningene, og disse er nå tilgjengelige for nedlasting her på nettsidene våre. Linkene i tabellen under vil lede deg til oversiktene for hver forelesningsrekke.

 

Dag og tid

Program

Tirsdag 30. okt, 16:00-19:00Felles forelesninger (Se oversikt)
Onsdag 31. okt. 09:00-15:00Forelesningsrekke 1: Spesialiserte tema (Se oversikt)
Forelesningsrekke 2: Kliniske tema (Se oversikt)

 

Vi anbefaler:

Norsk tidsskrift for atferdsanalyse (NTA) hadde i 2011 et temanummer om demens. Artiklene fra denne utgivelsen er tilgjengelige på NTAs nettsider