NAFO-seminaret 2013

24.-28. april

Norsk atferdsanalytisk forening har igjen gleden av å kunne invitere til seminar på Storefjell Høyfjellshotell på Golsfjellet.

Programkomitèen til seminaret har arbeidet med å sette sammen et program som vi er stolte over å kunne presentere her på nettsidene våre.

Som tidligere strekker seminaret seg over fem dager, og er delt i et tilleggs- og et hovedseminar. Mens tilleggsseminaret tar for seg ett tema - i år «Refleksjoner rundt historiske og framtidige aspekter ved atferdsanalyse», vil hovedseminaret favne hele bredden av atferdsanalyse gjennom 150 timer med forelesninger, symposier, postere og workshops.

Nærmere informasjon om programmet finner du her.

 

Påmeldingsfristen er utløpt

Vi vil imidlertid fortsatt ta i mot påmeldinger i den grad vi klarer å skaffe hotellrom. Ta kontakt med oss på tlf. 33 80 65 70 eller e-post: service.nafo@atferd.no om du ønsker å melde deg på.

 

Vil du ha en poster på NAFO-seminaret?

Du har fremdeles mulighet til å bidra til de siste årenes store arrangementsmessige suksess - postersesjonen. På fredag ettermiddag holder vi av den største forelesningssalen til å presentere postere. For posterne som for programmet forøvrig er vi opptatt av å få frem hele bredden i det atferdsanalytiske arbeidet - både kliniske og forskningsorienterte bidrag.

Vi vil også gjøre spesielt oppmerksom på den gunstige økonomiske ordningen vi tilbyr studentpresentører på seminaret. Med innkvartering i hytte og delpensjon på Storefjell vil studenter med posterpresentasjon kunne delta på seminaret på en svært rimelig måte.

Les mer om hvordan du går frem om du ønsker å sende inn et posterbidrag

Frist for innsending er 1. april.