Årsmøte i Norsk atferdsanalytisk forening 2013

Årsmøtet ble avholdt på Storefjell Høyfjellshotell fredag 26. april

 

Styrets årsmelding for 2012

Regnskap for 2012

Valgkomitèens innstilling

Referat fra årsmøtet