Fagkonferanse: Effektiv innsats i skolen

Norsk atferdsanalytisk forening inviterer til:

Fagkonferanse: Effektiv innsats i skolen
-Hvordan arbeide med skolefaglige vansker og atferdsvansker

Høgskolen i Oslo og Akershus 24. og 25. januar 2014Effektiv innsats i skolen

I et intervju med NRK peker Pisa-sjef Andreas Schleicher på sentrale problemer i den norske skolen (se boks nederst på siden). Konferansen «Effektiv innsats i skolen» tar for seg nettopp disse utfordringene, og vil presentere aktuelle metoder og verktøy for å imøtekomme dem.

Anne Arnesen og Wilhelm Meek-Hansen som arbeider med PALS-modellen ved Atferdssenteret i Oslo vil presentere en kunnskapsbasert og oppdatert oversikt over sammenhenger mellom elevers skolefaglige og atferdsmessige vansker, og hvordan man på systemnivå i hver skole kan arbeide med å forebygge og avhjelpe slike vansker.

Det er mulig å gjøre læringsopplevelsen overkommelig og positiv for elever selv om lærere har forventninger og stiller krav til prestasjon. Foreleserne Jennifer Austin og Michael Beverly fra Wales vil presentere metoder for kartlegging av atferdsvansker og metoder for effektiv undervisning i grunnleggende ferdigheter som lesing og regning.

Det vil også bli presentert hvordan spesielt IKT kan brukes i leseopplæring på en effektiv og spennende måte - for både elev, lærer og foreldre. Gode leseferdigheter er særlig viktig med tanke på å lykkes i skolen, både faglig og sosialt

Videre presenteres et arbeid der elever på barnetrinnet har mottatt ekstraopplæring i matematikk, og avslutningsvis gis en gjennomgang av sentrale elementer ved klasseledelse og relasjonen mellom lærer og elever.

Fra NRK-intervju med Andreas Schleicher, leder for de internasjonale PISA-undersøkelsene:

- I Norge er det ikke så store forskjeller på skolene, men det store problemet er at det er enorme forskjeller på elevenes prestasjoner på den enkelte skole.
PISA-sjefen peker på at den norske skolen ikke klarer å gi spesielt elever med innvandrerbakgrunn og vanskeligstilte barn og unge den undervisningen som gjør at de virkelig kan nå sitt potensial.

- Det som ofte skjer i Norge, er at lærere senker forventningene og kravene til elever med en vanskelig eller utfordrende bakgrunn. De gjør undervisningen lett for dem og sier: "Du som har hatt det tøft, skal slippe å ha det så krevende her". Det er en helt gal oppskrift, sier Schleicher.

(NRKs nettsider 20.08.2013)