Fagkonferanse: Effektiv innsats i skolen

Effektiv innsats i skolen

Fredag 24. januar

Tid

Forelesere

Tittel

15:00 - 15:15 Offisiell åpning
15:15 - 16:15Anne Arnesen og
Wilhelm Meek-Hansen
Sammenheng mellom skolevansker og atferdsvansker
16:15 - 16:45 Pause (kaffeservering)
16:45 - 17:45Anne Arnesen og
Wilhelm Meek-Hansen
Systemtilnærming ved atferdsvansker
17:45 - 18:00 Pause
18:00 - 19:00Anne Arnesen og
Wilhelm Meek-Hansen
Systemtilnærming ved skolevansker

 

Lørdag 25. januar

Tid

Forelesere

Tittel

09:00 - 10:00Jennifer AustinFunksjonell kartlegging
10:00 - 10:30 Pause (kaffeservering)
10:30 - 11:30Michael BeverlyMåling av akademiske ferdigheter
11:30 - 13:00 Lunsjpause
13:00 - 14:00Bjørn Einar Bjørgo og Jan-Ivar SållmanTempolex bedre leseferdigheter
-Et elektronisk hjelpemiddel for automatisering av leseflyt
14:00 - 14:30 Pause
14:30 - 15:30Cathrine Berg-Mortensen og Linn TangenPresisjonsopplæring
15:30 - 16:00Børge StrømgrenOppsummering