Seminarer og konferanser i regi av Norsk atferdsanalytisk forening

Norsk atferdsanalytisk forening har arrangert det årlig NAFO-seminaret siden 1973. I menyen til venstre finner du oversikt over seminarer som har vært avholdt de senere årene, inkludert linker til materiell fra presentasjoner som har vært avholdt på disse.

De senere årene har NAFO også arrangert to temakonferanser, og vi tar sikte på å videreføre dette med én slik konferanse hvert år.