B. F. Skinner Foundation og Operants Newsletter

B.F. SkinnerB.F. Skinner Foundation er en ideell organisasjon som har som mål å utbre kunnskap om atferdsanalyse og B.F. Skinners arbeider. Organisasjonen er ledet av Dr. Julie Vargas som også er Skinners datter og forøvrig æresmedlem i NAFO.

På nettsidene deres vil du finne aktuell atferdsanalytisk litteratur - ikke minst en gratis elektronisk utgave av "Science and Human Behavior", og du kan registrere et abonnement på nyhetsbrevet "Operants Newsletter".

B.F. Skinner Foundations nettsider

Registrer et gratis abonnement på Operants Newsletter