NAFO-seminaret 2014

NAFO-seminaret 2014 ble arrangert på Storefjell Høyfjellshotell i tidsrommet 7.-11. mai. Seminaret strakk seg over fem dager, og var delt i et tilleggs- og et hovedseminar.

Tilleggsseminaret med temaet "Funksjonelle analyser", ble arrangert på onsdag ettermiddag og torsdag formiddag. Seminaret inneholdt en forelesning av seminarets spesielt inviterte gjest, Dr. Gracie Beavers fra Georgia State University, og en rekke forelesninger av representanter for vårt hjemlige atferdsanalytiske miljø.

Hovedseminaret tilbød omkring 150 timer med forelesninger, workshops og symposier, og tok tematisk ta for seg hele bredden av atferdsanalytisk virksomhet.

Nedlasting av lysark fra seminaret

Underveis i seminaret mottok vi kopier av lysark som ble benyttet i mange av presentasjonene. Disse kan lastes ned som pdf-dokumenter fra denne siden.