Retningslinjer for honorar og godtgjørelser ved presentasjoner på Nafo-seminaret 2015

Presentørene på NAFO-seminaret kan innvilges honorar og visse typer godtgjørelser. Hvilke godtgjørelser som tilbys er avhengig av hva slags type presentasjon som avholdes og om flere avholder presentasjonen sammen. Se tabellen under for detaljer.

 

 Antall presentørerHotell-overnatting *Reiseutgifter **50% rabatt på seminaravgift ***Honorar
Bidrag på forseminar JaJaJaKr. 1.000,-/pr. presentasjon
Frittstående forelesning1JaJaJaKr. 300,-/time
2 eller flere50% dekningMaks kr. 500,-JaKr. 200,-/time
Chair i symposium JaJaJaKr. 300,-/time
Innlegg i symposium NeiNeiJa (èn foreleser)Kr. 300,-
Workshop1JaJaJaKr. 300,-/time
2 eller flere50% dekningMaks kr. 500,-JaKr. 300,-/time
Poster Nei ****
NeiNei ****Kr. 300,-

 

*Hotellovernatting. Gjelder i utgangspunktet én natt. Om du har flere presentasjoner over flere dager kan det være aktuelt å dekke flere overnattinger.

** Reiseutgifter. Egen bil dekkes med kr. 2,-/km. Ellers dekkes offentlige transportmidler mot kvittering og drosjeutgifter inntil kr. 350,- mot kvittering. Dekning av flyreiser eller leiebil må avtales på forhånd.

*** 50 % rabatt på seminaravgift. Rabatten er aktuell for presentører som ønsker å delta på seminaret utover egen presentasjon. Rabatten kan kombineres med medlemsrabatter.

**** Studenter med posterpresentasjon. Vi ønsker å gjøre presentasjon av postere særlig interessant for studentmedlemmer, og gir dermed disse følgende spesialtibud: Inntil tre personer med posterpresentasjon innvilges 50% rabatt på seminaravgift samt kr. 500,- i rabatt på innkvartering ved bestilling av hytte/leilighetspakke.