Bistand fra NAFO sentralt

Dataverktøy

NAFO har utarbeidet dataverktøy som inneholder både hjemmesideløsning, tilgang til medlemsregister, seminarorganisering, e-postbaserte nyhetsbrev og fakturering. Dette verktøyet er tilgjengelig for lokallagene, og er en viktig del av den hjelpen NAFO sentralt kan gi.


NAFO tilbyr også lokallagene plass til hjemmeside på foreningens web-server, og man kan få tildelt e-postadresse og hjemmesideadresse under atferd.no-domenet (hjemmeside: http://lokallagsnavn.atferd.no, og e-postadresse: lokallagsnavn@atferd.no)

For mer informasjon om web- og IT-verktøy, ta kontakt per e-post med organisasjonssekretær Thor Jonny Eriksen (service.nafo@atferd.no)

Regnskap

Entusiastene som drifter lokallag er naturlig nok mer opptatt av atferdsanalyse enn av byråkratiske formaliteter. Allikevel er dette viktige ting som må være i orden. Da er det greit å vite at det er hjelp å få. NAFOs regnskapsfører, Christian Kjeldstad fra Delta regnskap (e-post:christian@delta.as) står parat til å sette sammen lokallagsregnskapet deres. Det eneste han trenger er å få oversendt fra økonomiansvarlig i lokallaget er en konvolutt med kvitteringer og eventuelle andre bilag.


Nettbank og betalingskort

Alle lokallag skal være selvstendig registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund. Dette innebærer at man blir tildelt et organisasjonsnummer, og er dermed å anse som en juridisk enhet, og man har i prinsippet anledning til å opprette en bankkonto som eies av lokallaget. Erfaringsmessig er det imidlertid mer hensiktsmessig at NAFOs organisasjonssekretær bistår med å opprette en konto og besørge nettbanktilgang for økonomiansvarlig gjennom moderforeningens kundeforhold i DNB. Bl.a. gjør dette det enklere ved skifte av økonomiansvarlig i lokallaget. Bruk av kontanter er regnskapsmessig upraktisk, men NAFOs organisasjonssekretær kan også bistå med å få utstedt Visa-kort knyttet til lokallagskontoen.