Tillitsvalgte i Norsk atferdsanalytisk forening

Styret

NavnRolleValgt for perioden
Jon Arne FarsethåsLeder2016-2018
Terje GundhusNestleder2015-2019
Erik ArntzenStyremedlem og internasjonal kontakt2015-2019
Jonny FinstadStyremedlem2015-2019
Hanne AuglandStyremedlem2016-2018
Jon Arne LøkkeStyremedlem2016-2018
Monica VandbakkStyremedlem2016-2018

 

Valgkomitèen

NavnRolleValgt for perioden
Sjur GranmoKomitéleder *2015-2018
Alvdis RoulundKomitémedlem2016-2019
Aina NorbomKomitémedlem1017-2020

(* Valgkomitèmedlemmer velges for tre år. Det siste året har komitèmedlemmet lederfunksjonen i valgkomitèen.)

 

Revisor

Tore Vignes er valgt til revisor for perioden 2017 - 2019.

Etikkutvalg

NAFOs etikkråd tar i mot henvendelser fra medlemmer og andre og kan uttale seg om ulike normative problemstillinger knyttet til atferdsanalyse og etikk, både i anvendelse og forskning. Henvendelser til etikkutvalget kan rettes til service.nafo@atferd.no

Etikkrådets medlemmer:

Gunnar Salthe
Børge Holden
Silje Haugland
Jonny Finstad
Jon Arne Løkke