Om programmet

To-delt program

NAFO-seminaret er delt i to separate arrangement: Forseminaret som strekker seg over 7 timer på onsdag ettermiddag og torsdag formiddag, og hovedseminaret som starter torsdag ettermiddag og varer frem til lunsj på søndag.

Menyen til venstre gir deg oversikt over detaljene.

Tilleggsseminaret

Forseminaret vies som tidligere til ett spesielt tema. På årets seminar er det «Verbal atferd» som vil stå i fokus. Arrangementet vil innledes med en forelesning av Mark L. Sundberg Ph.D., BCBA, som er spesielt invitert gjest på seminaret.

Hovedseminaret

På hovedseminaret vil du finne den brede dekningen av det meste innen atferdsanalyse - fra eksperimentelle og konseptuell/teoretiske bidrag, anvendt forskning og ikke minst en rekke presentasjoner fra det store praksisfeltet vi har i Norge. Hovedseminaret vil tilby fire ulike typer presentasjoner. I tillegg til vanlige frittstående forelesninger, vil du finne symposier der flere kortere innlegg er samlet i én tematisk forelesningsrekke. På torsdag ettermiddag vil du også finne et antall workshops, og på fredag setter vi av tid til en egen postersesjon i den største forelesningssalen.

Utskriftsvennlig program

Programoversikten er nå tilgjengelig i en utskriftsvennlig pdf-versjon som kan lastes ned her.

Menyen til venstre gir tilgang til en kategorisert oversikt over programmet på hovedseminaret, men det er også laget en tabelloversikt som gir en visuell oversikt over programmet de forskjellige dagene.

Workshops

På torsdag starter hovedseminaret med den offisielle åpningsforelesningen av NAFOs leder. Parallelt med denne tilbys det et antall workshops. Disse vil skille seg fra vanlige forelesninger med at de som oftest vil ha begrensninger i antall deltakere, og ha et mer undervisningsmessig preg. Ofte legger de også opp til en mer aktiv innsats fra deltakerne i form av f.eks. gruppearbeid. Man kan forhåndspåmelde seg til en workshop som en del av påmeldingen til seminaret.

Postersesjon

Fredag ettermiddag avholdes en egen postersesjon i den største forelesningssalen. Mengden posterpresentasjoner har økt betydelig på NAFO-seminaret de siste årene, og vi håper å gi plass til nærmere 40 postere på årets seminar.

Oversikten over postere vil imidlertid ikke foreligge før i midten av april. For å gi mulighet til bl.a. studenter som holder på med prosjekter utover våren, vil vi ta i mot postere helt frem til 1. april. Om du ønsker å bidra med en poster, kan du lese mer på denne siden.