Påmelding av grupper

Den elektroniske påmeldingsveiviseren på nettsidene våre er kun tilrettelagt for individuelle påmeldinger. For mange som reiser i en gruppe fra arbeidsstedet kan dette synes upraktisk, og en avdelingsleder eller tilsvarende ønsker kanskje å sikre seg oversikt gjennom å besørge en samlet påmelding for gruppen. Vi har derfor utarbeidet en alternativ løsning for påmelding av grupper. Denne løsningen innebærer at du laster ned et Excel-dokument fra serveren vår. Deretter kan du fylle inn aktuelle opplysninger og sende den som vedlegg til oss på e-post. Vi ber om at grupper på færre enn 5 personer benytter den individuelle påmeldingen.

Ved påmelding av grupper ber vi om følgende:

  • Dere bør være minst 5 personer tilknyttet samme arbeidssted/tjenestested og med felles fakturaadresse.
  • Det er svært viktig at vi får individuelle e-postadresser til alle deltakere. All kommunikasjon i anledning seminaret foregår på e-post
  • Deltakere med medlemskap i NAFO bør kontrollere på "Min Side" at postadressen deres er riktig, slik at vi kan sende dem tidsskriftene som inngår i medlemskapet

Vær også oppmerksom på:

  • Felles faktura til arbeidsstedet forutsetter ikke at det er benyttet gruppepåmeldingsskjema. Ved individuell påmelding kan man velge arbeidsstedet (eller et fakturamottak) som fakturaadresse. I den grad bestillernumre, ressursnumre eller lignende er felles for flere deltakere vil vi slå sammen disse til en samlet faktura.
  • Ved påmelding til workshops er det "Førstemann til mølla" som gjelder. Siden gruppepåmeldingsskjemaet er basert på manuell behandling hos oss, vil det bli noe forsinkelse, og man risikerer at en workshop har blitt fulltegnet før påmeldingen blir registrert.

Gruppepåmeldingsskjemaet kan lastes ned her