NAFO-seminaret 2016

Presentasjon av foreleserne på forseminaret

 

Alan Poling, Ph.D., BCBA-D

Dr. Alan Poling

Dr. Alan Poling is Professor of Psychology at Western Michigan University. He received his B.A. from Alderson-Broaddus College, his M.A. from West Virginia University, and his Ph.D. from the University of Minnesota. A Fellow of Divisions 3, 25, and 28 of the American Psychological Association, Dr. Poling has published 12 books and roughly 350 articles and book chapters and served as the research advisor of 35 Ph.D. recipients. They, and he, have conducted research and done conceptual work in several areas, including behavioral pharmacology, clinical psychopharmacology (with special emphasis on the effects of psychotropic drugs in people with developmental disabilities), applied behavior analysis, gender issues, animal welfare, quantitative analysis, learning processes, and research methods. Dr. Poling was recognized as a Distinguished Faculty Scholar at Western Michigan University in 1996 and as a Distinguished Alumnus of West Virginia University in 1999. In 2003, he received the Western Michigan University College of Arts and Sciences Outstanding Achievement in Research and Creative Activity Award. In 2016, he will receive a Lifetime Achievement Award from the California Association of Behavior Analysis, a Translational Research Award from the Association for Behavior Analysis International, and an International Humanitarian Award from the American Psychological Association.Jon Arne Farsethås

Jon Arne Farsethås

Farsethås tok sin embedseksamen i psykologi ved Universitetet i Oslo i 1976, med hovedinteresse innen konseptuell og eksperimentell atferdsanalyse. Etter studiet arbeidet han i tre år med forskning og undervisning på Universitetet i Oslo, før det ble to år med anvendt atferdsanalyse i tilknytning til Emma Hjorths hjem og skole 1980- 82. Fra 1982-91 var han engasjert i fylkesteamet for Helsevern for psykisk utviklingshemmede i Oslo Han har siden 1992 arbeidet som psykolog ved Kapellveien habiliteringssenter i Oslo med intensiv opplæring og behandling av barn og unge med autisme og andre utviklingsforstyrrelser.

Han har vært leder av Norsk Atferdsanalytisk Forening siden 1987.

 

 


Magne Arve Flaten

Magne Arve Flaten

Magne Arve Flaten er professor og instituttleiar ved NTNU, og er utdanna psykolog frå UiO og har sin doktorgrad frå UiB. Flaten sin forsking er innan eksperimentell biologisk psykologi, spesielt på korleis læring og forventing kan påverke effekten av legemiddel (placebo effekten). Blant hans viktigaste bidrag er påvisinga av at effekten av aktiv medikament kan forsterke placebo effekten, og under visse betingelsar vere sterkare enn effekten av legemiddelet (1999, 2011). Forskinga hans viser òg at gullstandarden innan forsking på effekt av legemiddel, dobbel-blind metoden, kan over-estimere effekten av legemiddelet når dette har subjektive effektar. Dette har stor betyding i tolkinga av funn frå randomiserte kontrollerte legemiddelutprøvingar, ved at mindre verksame legemiddel tilsynelatande kan stå fram som meir verksame. I 2007 og 2009 arrangerte han saman med Svein Dahl internasjonale konferansar i neuroscience i Tromsø, for å auke interessa for og internasjonalt samarbeid om bildedanningsteknikkar av nervesystemet. Flaten har presentert ved ei rekke internasjonale konferansar. Han har hatt finansiering frå ulike program i NFR, Kreftforeninga, Bial Foundation, Helse Nord, Norge-Amerika Foreningen, Dieter Jantscheck Foundation, prosjekt dobbelkompetanse i psykologi osv. Han har hatt forskingsopphald ved Johns Hopkins University og University of South Carolina. Han har utgitt læreboka «Læringspsykologi» (med Svartdal), og redigert bøkene Placebo and Pain. From Bench to Bedside (med Colloca og Meissner, 2013) og The Neuroscience of Pain, Stress, and Emotion (med al'Absi, 2016).


Sjur Granmo

Sjur Granmo

Utdannet vernepleier ved Høgskolen i Østfold med stor inspirasjon av Jon Arne Løkke, Gunn Haagensen Løkke og Lars Rune Halvorsen. Jeg har en master i læring i komplekse systemer med fordypning i atferdsanalyse. På tross av stor interesse for de fleste emner innenfor atferdsanalyse ble jeg spesielt interessert i betinget diskriminasjon mens jeg var student ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Der var jeg så heldig å være student under all den flotte kompetansen på institutt for atferdsvitenskap generelt og forskergruppen "Experimental Studies of Complex Human Behavior (ESCHB)" spesielt, med Erik Arntzen som veileder og mentor. I dag er jeg tilbake på Høgskolen i Østfold som høgskolelektor ved vernepleierutdanningen. Sammen med de hittil nevnte, drifter jeg her forskergruppen "Atferdsvitenskap, endring av livsvaner, samhandlingskompetanse og høgskolepedagogikk" og den studentaktive og atferdsanalytisk fokuserte forskningslaben. Utover forskning og utvikling underviser og veileder jeg studenter til å utføre målrettet miljøarbeid i tråd med oppdatert kunnskap og teknologi, men i formidlingen er likevel aldri de syv dimensjonene for anvendt atferdsanalyse (Baer, Wolf, & Risley, 1968) langt unna.

 


Silje Haugland

Silje Haugland

Silje Haugland er vernepleier, med hovedfag / mastergrad i henholdsvis psykologi og læring i komplekse systemer. Hun arbeider ved Universitet i Agder som lektor ved vernepleierutdanningen. Før dette var arbeidsfeltet TIOBA / EIBI ved blant annet Glenne Autismesenter (Vestfold) og Senter for tidlig intervensjon (Oslo).