Årsmøte i Norsk atferdsanalytisk forening 2016

Årsmøtet ble avholdt på Storefjell Høyfjellshotell fredag 22. april 2016.

 

Saksliste og styrets årsmelding for 2015

Regnskap for 2015

Valgkomitéens innstilling

Referat fra årsmøtet 2016