NAFO-seminaret 2017

Storefjell høyfjellshotell 3.-7. mai

Bilde av forelesningssal på Storefjell høyfjellshotell

Det er nå stengt for innsending av bidrag til programmet. Vi takker alle som har sendt inn bidrag.

Ønsker du å ha en poster?

Fredag ettermiddag vil den største av forelesningssalene bli satt av til en egen postersesjon. Programmet til denne vil først bli ferdigstilt like før seminaret starter. Om du ønsker å bidra med en poster, kan du vite at programkomitéen vil ta i mot postere til vurdering helt frem til 18. april.

Til en posterpresentasjon vil du få tilgjengelig en tavle på 120 x 120 cm. hvor du kan henge opp én eller flere plakater. Menyen til venstre gir deg oversikt over sider med informasjon om innsending av programbidrag. Denne informasjonen gjelder også for posterpresentasjoner.

Vil du bidra til programmet?

Den generelle fristen for innsending av bidrag til programmet utløp 15. november. Programkomitéen vil imidlertid fortsette å ta i mot bidrag i form av postere frem til 1. april. Dersom det er aktuelt for deg å sende inn en slik, kan du lese mer om innsending av bidrag på denne siden.

Frem til midten av november er nettsidene våre åpne for innsending av bidrag til programmet. Kanskje er det aktuelt for deg å ha en presentasjon? I tilfelle kan du lese mer om innsending av bidrag på denne siden.

Praktisk utforming av postere

Om du ikke har erfaring med å lage postere, kan vi anbefale denne veilederen som gir gode råd for hvordan du bør gå frem.

Det er nå stengt for innsending av postere