Tidsskrift

Nafo gir ut tidsskriftene Norsk tidsskrift for atferdsanalyse og European Journal of Behavior Analysis.

Norsk tidsskrift for atferdsanalyse (NTA)

NTA er i tillegg til å være et fagtidsskrift for atferdsanalyse også foreningens medlemsblad. Frem til 2006 ble bladet gitt ut under navnet "Diskriminanten". NTA kommer ut med to årlige utgivelser og består først og fremst av empiriske artikler fra det norske fagmiljøet. NTA sin nettugave finner du her.

European Journal of Behavior Analysis (EJOBA)

EJOBA utgis i samarbeid med Taylor & Francis Group. Tidsskriftet er et online-tidsskrift som kommer med to årlige utgivelser bestående av engelskspråklige forsknings- og teoriartikler.

Abonnement på tidsskriftet er inkludert for medlemmer i NAFO. Pålogging for medlemmer er tilgjengelig på http://www.ejoba.org. Passordet du har på NAFOs nettsider kan også benyttes der.

Her kan du lese mer om medlemskap og abonnement