Årsmøte i Norsk atferdsanalytisk forening 2017

Årsmøtet avholdes på Storefjell Høyfjellshotell fredag 5. mai 2017 kl. 19:00

 

Saksliste og styrets årsmelding for 2016

Regnskap for 2016

Valgkomitéens innstilling

Referat fra årsmøtet 2017