NAFO-seminaret 25.-29. april 2018

Storefjell_Skogshorn

Vil du bidra til programmet?

NAFO-seminaret har et svært omfattende program der nærmere 200 presentører tilbyr i størrelsesorden 150 timer med forelesninger, symposier, workshops og posterpresentasjoner

Mesteparten av programmet til seminaret kommer til gjennom at medlemmer og andre fra det atferdsanalytiske miljøet sender inn presentasjoner til vurdering hos programkomitéen.

Liten erfaring med å forelese?

De som sender inn materiale til komitéen har svært ulik bakgrunn. Mange har bred erfaring fra akademia og er trygge på hvordan de bør gå frem. Andre, gjerne praktikere fra behandling og omsorgsarbeid, har ikke en slik erfaring, og er kanskje usikre på hvordan de bør planlegge en forelesning og hvordan den best bør beskrives for programkomitéen og senere for aktuelle seminardeltakere. Som du kan se av menyen til venstre har vi forsøkt å gi god veiledning til hvordan man kan gå frem. Det er også slik at komitémedlemmene som vurderer innsendte bidrag vil kunne være behjelpelige med tilbakemeldinger og veiledning etter at materialet er sendt inn.

 

Fristen for innsending av bidrag til programmet er utløpt

Den generelle fristen for innsending av bidrag til programmet utløp 15. november.

Det er åpent for innsending av postere frem til 3. april.

Påmelding til seminaret for presentører

Vi ber om at alle presentører registrerer en påmelding til seminaret. Dersom du kun skal delta på egen presentasjon, bør nettsiden gi deg anledning til å velge en egen kategori for dette. Du vil da ikke bli avkrevet noen seminaravgift. Om du ønsker å delta på resten av seminaret, vil aktuelle presentørrabatter til tildelt manuelt av NAFOs sekretariat etter at påmeldingene er registrert.

Påmeldingssiden finner du her