Programkomitèen til NAFO-seminaret 2018

Under ser du oversikten over medlemmene til årets programkomité. Om du ønsker å komme i kontakt med komitèen kan du henvende deg til service.nafo@atferd.no, eller direkte til ett av medlemmene.

Oversikt over komitémedlemmer:

Navn E-post
Jon Arne FarsethåsKapellveien habiliteringssenter
(Leder i NAFO)
jon.farsethaas@kapellveien.no
Terje GundhusUllevål universitetssykehus
(Nestleder i NAFO)
terje.gundhus@ulleval.no
Thor Jonny EriksenOrganisasjonssekretær i NAFOservice.nafo@atferd.no
Monica VandbakkHøgskolen i Oslo og Akershus
(Styret i NAFO)
monica.vandbakk@hioa.no
Jonny FinstadMjøsen bo- og habilitering AS
(Styret i NAFO)
jonny@mjosen.as
Hanne AuglandHøgskolen i Oslo og Akershus
(Styret i NAFO)
augland.hanne@gmail.com
Linda TeikariInstitutt for anvendt atferdsanalyseteikari75@gmail.com
Jon Magnus EilertsenHøgskolen i Oslo og Akershusjonmagnuseilertsen@gmail.com
Hanna Steinunn SteingrimsdottirHøgskolen i Oslo og Akershushannasteinunn@simnet.is
Aleksander VieHøgskolen i Østfoldalekvie@gmail.com
Pål SkogstadOslo universitetssykehusatferdkonsult@barneoppdragelse.net
Arnt GisnåsOslo universitetssykehusarnt.gisnas@gmail.com
Lars Rune HalvorsenHøgskolen i Østfoldlarr-h@online.no
Kari Anne Torp BertelsenHalden kommunekari.anne.bertelsen@halden.kommune.no
Else Marie GrønnerudSykehuset innlandet HFElse.Marie.Gronnerud@sykehuset-innlandet.no
Martin MyhreLovisenberg Diakonale sykehusmartinmyhre@gmail.com
Tore VignesFylkesmannen i Rogalandtore.vignes@lyse.net
Knut-Aleksander BrathMjøsen bo- og habilitering ASknut@mjosen.as
Karoline Giæver HelgesenHøgskolen i Oslo og Akershuskaroline.helgesen@gmail.com
Kai-Ove OttersenLørenskog kommunek.o.ottersen@gmail.com
Jørn IsaksenSykehuset Innlandet HFjoisaksen@gmail.com
Karen KlemetzenSkedsmo kommunekarent@skedsmo.kommune.no
Trude HoksrødSkedsmo kommunetruhoks@skedsmo.kommune.no
Live Fay BraatenHøgskolen i Oslo og Akershuslfbraaten2014@gmail.com
Asbjørg Merete BergetSykehuset Innlandet HFasbjorg.berget@sykehuset-innlandet.no
Thomas HaugerudKapellveien habiliteringssenterth.haug@online.no
Kim LilandFagskolen Aldring og helsekimliland@gmail.com