Medlemskap og abonnement

Hvorfor bli medlem i Nafo

Tidsskrift

Hvis du er opptatt av atferdsanalyse er det flere gode grunner til å bli medlem av Nafo. Først og fremst får du tilsendt tidsskriftene Norsk tidsskrift for atferdsanalyse (NTA) og European Journal of Behavior Analysis (EJOBA) som du kan lese mer om et annet sted på webområdet vårt. Gjennom disse bladene får du tilgang til viktig fagstoff fra inn- og utland, og du blir holdt oppdatert på kunnskap om ting som skjer både i det hjemlige miljøet og i fagmiljøer internasjonalt.

NAFO-seminaret

I foreningen er vi svært stolte av Nafo-seminaret som finner sted hver vår. Dette er det uten sammenligning største atferdsanalytiske seminaret i Europeisk sammenheng. Som medlem får du en betydelig rabatt på seminaravgiften til seminaret - faktisk så stor at vi i realiteten betaler deg for å være medlem.

Stemmerett

Som medlem har du naturligvis møte- og stemmerett på foreningens årsmøte som avholdes underveis på NAFO-seminaret. På den måten har du mulighet til å påvirke utviklingen av foreningen og det atferdsanalytiske miljøet i Norge