NAFO-seminaret 2018

Forelesningssal

Program for hovedseminaret

Hovedseminaret starter torsdag ettermiddag og avsluttes til lunsj på søndag. I løpet av denne tiden vil omkring 200 presentører avholde i størrelesorden 150 timer med forelesninger, workshops og symposier med temaer som spenner over det meste av atferdsanalytisk virksomhet. På fredag avholdes i tillegg en postersesjon der vi forventer et 40-talls postere med et stort innslag av prosjekter fra Bachelor- og Masterstudenter.

 

Se programmet i tabelloversikt her