Årsmøte i Norsk atferdsanalytisk forening 2018

Årsmøtet avholdes på Storefjell Høyfjellshotell fredag 27. april 2018 kl. 19:00

 

Saksliste og styrets årsmelding for 2017

Regnskap for 2017

Valgkomitéens innstilling

Referat fra årsmøtet