Retningslinjer for honorar og godtgjørelser ved presentasjoner på Nafo-seminaret 2019

Presentørene på NAFO-seminaret kan innvilges honorar og visse typer godtgjørelser. Hvilke godtgjørelser som tilbys er avhengig av hva slags type presentasjon som avholdes og om flere avholder presentasjonen sammen. Se tabellen under for detaljer.

 Antall presentørerHotell-overnatting *Reiseutgifter **50% rabatt på seminaravgift ***Honorar
Bidrag på forseminar JaJaJaKr. 1.000,-/pr. presentasjon
Frittstående forelesning1JaJaJaKr. 300,-/time
2 eller flere50% dekningMaks kr. 500,-JaKr. 200,-/time
Chair i symposium JaJaJaKr. 300,-/time
Innlegg i symposium NeiNeiJa (èn foreleser)Kr. 300,-
Workshop1JaJaJaKr. 300,-/time
2 eller flere50% dekningMaks kr. 500,-JaKr. 300,-/time
Poster Nei ****
NeiNei ****Kr. 300,-

 

*Hotellovernatting. Gjelder i utgangspunktet én natt. Om du har flere presentasjoner over flere dager kan det være aktuelt å dekke flere overnattinger.

** Reiseutgifter. Egen bil dekkes med kr. 2,-/km. Ellers dekkes offentlige transportmidler mot kvittering og drosjeutgifter inntil kr. 350,- mot kvittering. Dekning av flyreiser eller leiebil må avtales på forhånd. Dekning av reiseutgifter gjelder i utgangspunket for reiser innen Norge.

*** 50 % rabatt på seminaravgift. Rabatten er aktuell for presentører som ønsker å delta på seminaret utover egen presentasjon. Rabatten kan kombineres med medlemsrabatter.

**** Studenter med posterpresentasjon. Vi vil gjerne ha flere studentpresentører og gir derfor et spesialtibud til denne gruppen: Inntil tre personer med posterpresentasjon innvilges 50% rabatt på seminaravgift samt kr. 500,- i rabatt på innkvartering ved bestilling av hyttepakke med halvpensjon på hotellet. Les mer om innkvartering i hytte her..

Utgiftene til studentmedlemskap og seminardeltakelse vil da bli omkring kr. 1.900,-

  • Medlemskontingent med studentrabatt (kr. 195,-)
  • Seminaravgift med student- og presentørrabatt (kr. 500,-)
  • Tre dagers hytteleie med delpensjon på Storefjell (ca. kr. 1.500,-)
    (delpensjon inkluderer lunsj fredag og lunsj og festmiddag med drikke på lørdag)
  • Minus honorar for posteren, kr. 300,-

Mangler du finansiering?

I en del tilfeller dekker ikke satsene for honorar og godtgjørelser de faktiske kostnadene som følger av å ha presentasjon på NAFO-seminaret. For de fleste representerer ikke dette noe stort problem ettersom arbeidsgiver gjerne tar ansvar for øvrig finansering. I tilfeller hvor slik ekstra finansiering ikke foreligger, oppfordres det til å søke Helge Morsets stipendfond om tilskudd.

Søknadsfrist 1. mars