Årsmøte i Norsk atferdsanalytisk forening 2019

Årsmøtet avholdes på Storefjell Høyfjellshotell fredag 26. april 2019 kl. 19:00

 

Saksliste og styrets årsmelding for 2018

Regnskap for 2018

Valgkomitéens innstilling