NAFO-seminaret 22.-26. april 2020

Holden: Utfordrende atferd, NAFO 2018

Vil du bidra til programmet?

Mesteparten av programmet til seminaret kommer til gjennom at medlemmer og andre fra det atferdsanalytiske miljøet sender inn presentasjoner til vurdering hos programkomitéen.

Se menyen til venstre for informasjon om hva som er aktuelle presentasjoner, og hva du trenger å forberede før du sender inn bidraget ditt.

Liten erfaring med å forelese?

De som sender inn materiale til komitéen har svært ulik bakgrunn. Mange har bred erfaring fra akademia og er trygge på hvordan de bør gå frem. Andre, ofte praktikere fra behandling og omsorgsarbeid, har ikke en slik erfaring.

Hvis du er usikker på hvordan du bør planlegge en forelesning og hvordan den best bør beskrives for programkomitéen, så finner du god veiledning via menyen til venstre. Etter at bidraget er sendt inn vil komitémedlemmene også kunne være behjelpelige med tilbakemeldinger og veiledning, slik at bidraget, dersom det blir antatt, presenteres på best mulig måte i programmet.

Skjema for innsending finner du på denne siden

 

Frister for innsending av programbidrag:

  • Forelesninger, symposier og workshops: 17. november
  • Postere: 1. april

Den generelle fristen for innsending av bidrag til programmet utløp 15. november.

Det er åpent for innsending av postere frem til 3. april.

Påmelding til seminaret for presentører

Vi ber om at alle presentører registrerer en påmelding til seminaret. Dersom du kun skal delta på egen presentasjon, bør nettsiden gi deg anledning til å velge en egen kategori for dette. Du vil da ikke bli avkrevet noen seminaravgift. Om du ønsker å delta på resten av seminaret, vil aktuelle presentørrabatter til tildelt manuelt av NAFOs sekretariat etter at påmeldingene er registrert.

Påmeldingssiden finner du her

 

Til deg som skal ha en presentasjon på seminaret

Programkomitéen er nå helt ferdig med å sette sammen programmet til seminaret, og det er ikke lengre mulig å sende inn nye bidrag til vurdering.

Om du har spørsmål i anledning presentasjonen din, så ber vi deg ta kontakt med oss på e-post service.nafo@atferd.no, eller på telefon 33 80 65 70.

Informasjonsstands

Du kan også ta kontakt med oss dersom du ønsker plass til en informasjons-/markedsføringsstand på seminaret.