Presentasjonsformat på NAFO-seminaret

Frittstående forelesning

Det tradisjonelt dominerende presentasjonsformatet på NAFO-seminaret er den frittstående forelesningen. En slik forelesning følger i liten grad noen fastsatt mal, men har gjerne en tidsramme på èn eller to timer (1 time gir omkring 45 minutter effektiv forelesningstid)

Symposium

Programmet på NAFO-seminaret er omfattende - til sammen over 150 timer. Ofte kan flere presentasjoner omhandle samme tema, og i slike tilfeller samordnes gjerne flere presentasjoner i et symposium. Symposiet tildeles en "Chair" (Leder/ordstyrer) som holder en kort innledning til temaet. Deretter følger de enkelte symposieinnleggene (forelesningene) som nå kan gjøres kortere enn de måtte ha vært som frittstående forelesninger ettersom Chair allerede har innledet til temaet.

En forelesning som inkluderes i et symposium vil ofte bli mer interessant for tilhørerne ettersom den settes inn i en større sammenheng med de øvrige innleggene i symposiet.

Ved innsending av bidrag til programmet kan man gjerne sende inn ferdigkomponerte symposier, men programkomitèen vil også vurdere om uavhengige forelesninger som sendes inn med fordel kan inngå i et symposium sammen med andre innsendte bidrag.

Poster

Er du student og villig til å bo på hytte?

Les om tilbud til studenter med posterpresentasjon

NAFO-seminaret inneholder en egen postersesjon på fredag ettermiddag. En av forelesningssalene vil da bli utstyrt med postervegger hvor materialet kan henges opp. Mens postersesjonen pågår vil det være lite program i de andre salene. Dette siste er verdt å merke seg. Mens andre presentører må konkurrere med hverandre om tilhørerne, slipper seminardeltakerne å velge bort interessante ting for å oppsøke en poster.

Du kan også notere deg at mens fristen for innsending av bidrag til programmet på seminaret generelt er 17. november, så vil du kunne sende inn posterbidrag helt frem til 1. april. Tavlene som blir benyttet har en størrelse på 120 x 120 cm.

Workshop

Workshops er mer kurs-aktige enn de vanlige forelesningene. Det legges opp til en mer aktiv innsats fra deltakerne, gjerne i form av gruppearbeid eller lignende. De har derfor også et begrenset deltakerantall (ofte mellom 15 og 40) og det legges opp til forhåndspåmeldinger til hver workshop. Workshopene kan ha en varighet på inntil 5 timer.

Informasjons- og markedsføringsstands

I området utenfor den største forelesningssalen er det mulighet for å sette opp stands for informasjon, markedsføring og salg. Slike stands er ikke en del av det offisielle programmet på seminaret, og vil ikke bli annonsert i programoversikten.

Standplasser er tilgjengelig i ulike størrelser. Vi kan hjelpe til med å skaffe postervegger og bord til materiell dersom det er ønskelig. Det vil bli en avgift for påmelding av stands, og prisen vil være avhengig av størrelsen. Prisene er imidlertid ikke klare ennå.

Hvis du er interessert i å ha en slik stand, kan du ta kontakt med oss i form av en e-post til service.nafo@atferd.no.