Forelesningssal

NAFO-seminaret 2020

Storefjell høyfjellshotell 22.-26. april

NAFO-seminaret er Europas desidert største atferdsanalytiske konferanse både hva angår program og deltakere. I løpet av de fem dagene seminaret pågår, vil omkring 200 presentører fordele seg på 10 forelesningssaler.

Programmet tar for seg både forskning, teoriutvikling, og praktisk utøvelse av atferdsanalyse i behandling, pedagogikk og omsorgstjenester.

I tiden frem til 17. november tar vi i mot programbidrag til vurdering i programkomitéen. Har du en aktuell forelesning? Les mer om innsending av bidrag på denne siden.

Aktuelle tider:

17. november: Frist for innsending av programbidrag (bortsett fra postere)

Siste halvdel av januar: Programmet offentliggjøres, og det åpnes for påmeldinger.

29. mars: Påmeldingsfrist

1. april: Frist for innsending av postere

22.-23. april: Forseminar

23.-26 april: Hovedseminaret

 

Vil du bidra til programmet?

Frem til 15. november vil programkomitéen ta i mot innsendte bidrag og vurdere disse til de kommende seminaret. Les mer her

Vil du bidra med en poster?

Vi har skrevet at programmet til seminaret nå er ferdigstilt. Dette er faktisk ikke helt riktig. Det gjenstår fremdeles å sette sammen postersesjonen som skal avholdes på fredag ettermiddag. Hvis du har aktuelt materiale til en poster, så kan du sende inn dette helt frem til 1. april. Les mer her