Kommersielle programbidrag

De senere årene har kommersielle foretak fått en større plass i det atferdsanalytiske miljøet. Dette gjenspeiles i at mange av programbidragene på NAFO-seminaret har sitt utspring i private foretak. Det er ikke av betydning for programkomitéens vurdering om et bidrag er basert på privat eller offentlig virksomhet.

Det kan imidlertid ha betydning for komitéens vurdering dersom bidraget i noen særlig grad synes å ha en markedsføringshensikt. Komitéen vil også være tilbakeholden med å anta bidrag som tar for seg produkter eller tjenester som seminardeltakerne vil måtte kjøpe for å få fullt utbytte av presentasjonen. Kravet til kvalitet og relevans vil da være ekstra høyt, og det kan være aktuelt å anbefale at man istedet leier plass til en stand.

Informasjons- og markedsføringsstands

På siden av det offisielle seminarprogrammet har vi gjennom mange år lagt til rette for informasjons-, markedsføring- og salgsstands. Slik vil det også bli på seminaret i 2020. Vi kan tilby alt fra små standplasser med en postervegg og et lite bord til materiell, til større plasser som kan utformes etter nærmere ønske.

Priser for slike stands er i skrivende stund ikke klare, men interesserte bes ta kontakt med oss på e-post: service.nafo@atferd.no.