Programkomitèen til NAFO-seminaret 2020

Under ser du oversikten over medlemmene til årets programkomité. Om du ønsker å komme i kontakt med komitèen kan du henvende deg til service.nafo@atferd.no, eller direkte til ett av medlemmene.

Oversikt over komitémedlemmer:

Navn E-post
Terje GundhusUllevål universitetssykehus
(Leder i NAFO)
terje.gundhus@gmail.com
Thor Jonny EriksenOrganisasjonssekretær i NAFOservice.nafo@atferd.no
Jonny FinstadEcura
Styret i NAFO)
jonny.finstad@ecura.no
Hanne AuglandOsloMet - Storbyuniversitetet
(Styret i NAFO)
haugla@oslomet.no
Silje HauglandUniversitetet i Agder
(Styret i NAFO)
silje.haugland@uia.no
Morten BergerOslo universitetssykehusmorten.berger@gmail.com
Hanna Steinunn SteingrimsdottirHøgskolen i Oslo og Akershushannasteinunn@simnet.is
Aleksander VieHøgskolen i Østfoldalekvie@gmail.com
Pål SkogstadOslo universitetssykehusatferdkonsult@barneoppdragelse.net
Arnt GisnåsOslo universitetssykehusarnt.gisnas@gmail.com
Lars Rune HalvorsenHøgskolen i Østfoldlarr-h@online.no
Kari Anne Torp BertelsenHalden kommunekari.anne.bertelsen@halden.kommune.no
Else Marie GrønnerudSykehuset innlandet HFElse.Marie.Gronnerud@sykehuset-innlandet.no
Martin MyhreUniversitetet i Oslomartinmyhre@gmail.com
Tore VignesFylkesmannen i Rogalandtore.vignes@lyse.net
Knut-Aleksander BrathEcura bo- og habilitering ASknut@mjosen.as
Karoline Giæver HelgesenOsloMet - Storbyuniversitetetkaroline.helgesen@gmail.com
Kai-Ove OttersenLørenskog kommunek.o.ottersen@gmail.com
Jørn IsaksenSykehuset Innlandet HFjoisaksen@gmail.com
Trude HoksrødSkedsmo kommunetruhoks@skedsmo.kommune.no
Asbjørg Merete BergetSykehuset Innlandet HFasbjorg.berget@sykehuset-innlandet.no
Sjur GranmoHøgskolen i Østfoldsjur.granmo@hiof.no
Dag Gladmann SørheimKarlsrud skoletil_dag@msn.com
Anders DechslingHøgskolen i Østfoldanders.dechsling@hiof.no
Guro DunvollAkershus universitetssykehusguro.dunvoll@hotmail.com