Refleksjoner rundt historiske og framtidige aspekter ved atferdsanalyse

Paneldebatt, NAFO-seminaret 29. april

Dag to av tilleggsseminaret settes i sin helhet av til en paneldebatt med sentrale atferdsanalytikere fra inn- og utland. Paneldeltakerne vil starte med å legge frem sitt syn på noen forhåndsutsendte sentrale spørsmål. Disse og andre spørsmål vil deretter bli diskutert i panelet og med deltakerne i salen.

 


 

Hank Schlinger

Department of Psychology, California State University.

Dr. Hank Schlingers presentasjon på California State Universitys nettsider

Iver Iversen

University of North Florida

Dr. Iversen received his PhD in Experimental Psychology from University of Copenhagen, Denmark (1978). He is professor of experimental psychology at University of North Florida, Jacksonville, since 1986. His research has addressed basic mechanisms of operant behavior, primarily in non-human subjects. Examples are detailed analyses of effects of individual reinforcements in rats, intermittent reinforcement of stimulus control in rats, visual guidance of drawing in chimpanzees. Research has also involved operant conditioning of brainwaves in humans to enable communication in completely paralyzed ALS patients. He has served on the board of Journal of the Experimental Analysis of Behavior for 5 3-year terms and currently serves on the boards of European Journal of Behavior Analysis and Mexican Journal of Behavior Analysis. Dr. Iversen believes that strong methodology is necessary to advance science of behavior, and he has developed several automated methods to shape and control behavior as well as methods to analyze complex data from behavioral experiments. Together with Professor K. A. Lattal from University of West Virginia, Morgantown, Dr. Iversen edited a two-volume text on methodology in operant conditioning (1991). In addition, he has published several papers that document development of behavior control techniques and methods of data analysis.

Per Holth

Høgskolen i Oslo og Akershus

Per Holth er utdannet cand.psychol. fra universitetet I Oslo i 1983 og tok doktorgrad same sted i 2000. Han er nå professor i atferdsanalyse ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Holth har publisert innenfor grunnforskning, anvendt atferdsanalyse og i vitenskapsfilosofi, har vært medlem av redaksjonsjonsråd ved ulike internasjonale tidsskrifter, er medlem av redaktør-troikaen i European Journal of Behavior Analysis og program med-koordinator for TPC-området for ABAI-konferansene. Aktuelle forskningsprosjekter omhandler betingede forsterkere, atferdsvariabilitet, fellesoppmerksomhet, «interlocking behavioral contingencies» og operant miljøberikelse for dyr.

Trude Hoksrød

Sykehuset Innlandet HF

Hoksrød er utdanna vernepleier fra høgskolen i Akershus, avd Kongsvinger i 1998. Hun har videreutdanning i målretta miljøarbeid fra Høgskolen i Akershus i 2004, videreutdanning i Helserett fra Høgskolen i Lillehammer i 2008, og et pågående masterstudium i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge ved Høgskolen i Lillehammer.

Hoksrød har siden 1991 arbeidet med habilitering og tjenestetilbud til mennesker med utviklingshemning. Yrkesbakgrunnen omfatter fem år som miljøarbeider i Elverum kommune, seks år som avdelingsleder i Våler kommune, tre år som fagkonsulent i Skedsmo kommune, ett år som fagleder i Hamar kommune samt seks år som spesialvernepleier i Habiliteringstjenesten i Hedmark hvor hun fortsatt arbeider.

Hun arbeider nå mest med barn og unge med ulike atferdsproblemer. Sentralt står kartlegging, utarbeidelse og evaluering av tiltak, samt opplæring og veiledning i tilknytning til disse i hjem, fosterhjem, skoler, barneverninstitusjoner og avlastningsboliger.

Hoksrød er medlem av redaksjonen i eMAA.

Torunn Lian

Høgskolen i Oslo og Akershus

Kjetil Viken

Høgskolen i Lillehammer

Kjetil Viken er utdannet vernepleier med en mastergrad i atferdsanalyse fra University of North Texas. Han har bakgrunn fra arbeid med mennesker med utviklingshemming, barn og unge med autisme, videregående opplæring, organisasjonspsykologi og høgskoleutdanning. Faglige interesser dreier seg rundt ideologi og utbredelse av atferdsanalyse, opplæring og spredning av faget, behavioral economics og valgatferd, akseptering og forpliktelsesterapi (ACT) samt bruk av moderne teknologi innen utdanning og velferd. Til daglig arbeider han som høgskolelektor ved vernepleieutdanningen på Høgskolen i Lillehammer.

Marie Moksness

Marie Moksness er utdannet fra Universitetet i Stavanger (2008) med en bachelor i sosialt arbeid og en master i Læring i komplekse systemer fra Høgskolen i Oslo og Akershus (2012). Moksness har erfaring innen anvendt atferdsanalyse fra et sikrings- og forvaringsprosjekt og eksperimentell atferdsanalyse med tilknytning hos professor Erik Arntzen sin forskningsgruppe, Experimental Studies of Complex Human Behavior Lab. Hennes interesser favner over kompleks stimuluskontroll, stimulusekvivalens, fremming av atferdsanalysen som et velegnet fag på tvers av ulike områder, brukergrupper og profesjoner, samt grunnforskning som et viktig ledd i forebyggende arbeid.

Live F. Braaten

Høgskolen i Oslo og Akershus

Min interesse for psykologi startet tidlig og i 2005 var jeg i Vietnam med Kulturstudier og studerte åpne emner i psykologi gjennom NTNU. I 2005/06 gjennomførte jeg et Årstudium i Psykologi ved Universitetet i Bergen. I 2008 begynte jeg på Bachelor i Læringspsykologi, med vekt på atferdsanalyse, ved Høgskolen i Akershus. Her fikk jeg økt interesse for atferdsanalyse og spesielt stimulusekvivalens som jeg skrev bacheloroppgave om, og som senere ledet til en publikasjon i European Journal of Behavior Analysis (EJOBA) i 2011, under veiledning av og i samarbeid med bl.a. Erik Arntzen. I 2011 begynte jeg på Master i Læring i Komplekse Systemer, ved Høgskolen i Oslo og Akershus hvor jeg vil bli uteksaminert høst 2013. Ved siden av studiene har jeg, siden 2009, jobbet som miljøarbeider på Senter for rus- og avhengighetsbehandling, ved Oslo Universitetssykehus og, siden 2011, som hjelpelærer på Høgskolen i Oslo og Akershus ved Institutt for atferdsvitenskap på Bacheloren i Læringspsykologi. Jeg har også jobbet frivillig i EJOBA som redaksjonell assistent siden 2011.

Arild Karlsen

Early in my study in psychology I was interested in Ludwig Wittgenstein's analysis of various language games. I named some of those games resistance games. Clients who had not learned to keep from doing dangerous things to themselves and others, had to learn specific resistance behavior. Someone diagnosed with autism had trouble resisting from self-stimulating behaviors which were incompatible with learning new skills. By applying positive and negative reinforcement, it was possible to shape behavior even in clients that were not able to imitate responses or following simple explanations. Differential reinforcement approach establishes behavior and resistance behavior, called covert resistance behavior. A client may initially be trained to show resistance with the principles of Precision teaching. In all the training I use Ogden B. Lindsley's Standard Celeration Charts.


It is a pleasure for me to have been part of the first board in NAFO that was created in 1974. At the time I called myself a skinnerian and today members of NAFO consists mostly of skinnerians. After retirement from Department of behavioral sciences at HiOA I spend a lot of time managing the facebook group "Atferdsviteres varslinger - whistlings from behaviorists".