Fagkonferanse: Effektiv innsats i skolen

Fagkonferanse: Effektiv innsats i skolen

Program fredag 24. januar

 

Anne Arnesen og Wilhelm Meek-Hansen

Forelesningstemaer:

  • Sammenheng mellom skolevansker og atferdsvansker
  • Systemtilnærming ved atferdsvansker
  • Systemtilnærming ved skolevansker

Anne Arnesen er cand.ed. og Wilhelm Meek-Hansen er cand.polit., utdannet ved Universitetet i Oslo. Begge er kliniske pedagoger og har lang erfaring, bred kunnskap og mye kompetanse fra det almennpedagogiske og spesialpedagogiske praksisfeltet, forskningsbasert utviklings- og implementeringsarbeid og klinisk virksomhet knyttet til tidlig intervensjon, behandling, undervisning og veiledning. De har det siste ti-året vært sentrale i utvikling og implementering av intervensjonsprogram og den integrerte skoleomfattende tiltaksmodellen «Positiv atferd, læringsstøtte og samhandling (PALS)», både nasjonalt og internasjonalt. Denne har som målsetting å forebygge og avhjelpe barns og unges problemutvikling for å fremme god læringsutvikling både sosialt og skolefaglig.

De arbeider begge ved Atferdssenteret - Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis - tilknyttet Universitetet i Oslo.

Last ned lysarkene fra forelesningene til Arnesen og Meek-Hansen

Se program for lørdag