Tilleggsseminar

Veslefjellhall 2 og 3
Onsdag 15:30 - 19:00
Torsdag 09:00 - 13:00

Psykiske lidelser hos mennesker med utviklingshemninger

(Se detaljer for informasjon om eventuelle lysark til nedlasting)

Torsdag ettermiddag

NystølsfjelletAuditoriet
16:00 - 19:00

Børge Strømgren og Per Tronsaune

Innføring i atferdsanalyse

16:00 - 19:00

Jon Arne Farsethås

Åpningsforelesning: Seks umulige ting før frokost. Eller: Alice i vitenskapens verden.
Om det språklige og nevrobiologiske grunnlaget for ”mening”, ”forståelse” og ”irrasjonell” atferd.

Fredag formiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2
09:00 - 10:45

Karl Kristian Indreeide

Deeskalering av truende situasjoner

09:00 - 10:45

Børge Holden

Kan psykiske lidelser være årsak til utfordrende atferd?

09:00 - 13:00

Børge Strømgren og Per Tronsaune

Innføring i atferdsanalyse

09:00 - 13:00

Erik Arntzen

Symposium: Stimulusekvivalens

09:00 - 10:45

Ingvild S Kristiansen og Katarina Råna m.fl.

Erfaringer med å bruke ART for en gruppe moderat psykisk utviklingshemmede

09:00 - 10:45

G. Hilde Lunde og Hans Horne

Selektiv mutisme

09:00 - 10:45

Tore Vignes

Kommunikasjon for mennesker med språkvansker: Valg av alternativ responsform

11:15 - 13:00

Are Molund og Martin Olsson

Case: Tre år med underholdning

11:15 - 13:00

Pernille Dysthe

Energibombene
Jenter med ADHD

Lysark:
11:15 - 13:00

Jon Arne Farsethås og Janiche Dankertsen

Psykotrop medikasjon : Lettvint alternativ eller atferdsmedisinsk tiltak? Et forsøk på en atferdsanalytisk tilnærming.

11:15 - 13:00

Jørn Kroken

Hvordan fungerer Kapittel 4A? Omfang av tvang og makt, og kommunal kompetanse

Lysark:
11:15 - 13:00

Jon A. Løkke og Gunn H Løkke

Stivpyntet, men uten invitasjoner? Ti mulige bidrag til en positiv promotering av atferdsanalyse.


Fredag ettermiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3
15:00 - 16:45

Ole Petter Østerbø

Hva kan "skjemaindusert atferd" bidra med i behandling?

15:00 - 16:45

Wibeke Johansen og Elisabeth Nygård

Avtalestyring i skolen for elev med store samarbeidsvansker

15:00 - 16:45

Evelyn Skalstad og Hege Marie K. Nilsen

Diagnostisering av psykiske lidelser hos mennesker med psykisk utviklingshemming - nytteløst?

15:00 - 16:45

Jens Petter Gitlesen

Integrering på nærskolen

15:00 - 16:45

Børge Holden

Hvordan snakke atferdsanalytisk til andre?

15:00 - 16:45

Anna Budzinska

Developing social skills through backward chaining and video modeling

Lysark:
15:00 - 16:45

Kjell Arne Larsen

Konsekvensanalyser og kvalitetssikring. Teori og praksis.

15:00 - 17:45

Kim Liland

Symposium: Tidligintervensjon - Felles oppmerksomhet

(Se detaljer for informasjon om eventuelle lysark til nedlasting)
 
17:15 - 18:15

Kristine Amlund Hagen

Behandlingsresultater fra PMT-O: en randomisert kontrollert studie med norske familier

17:15 - 18:15

Espen Ursin og Steinar J. Nevland

Hvordan skape velfungerende hjem for voksne med kontinuerlige bistandsbehov
Om betydningen av tverretatlig samarbeid og fagadministrative systemer for å sikre kvaliteten i boliger for personer med omfattende funksjonshemninger
    

Lørdag morgen

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3
09:00 - 10:45

Terje Fredheim og Jan-Ivar Sållman

Reduksjon av tissing andre steder enn i toalettet ved hjelp av non-kontingent forsterkning.

09:00 - 10:45

Astri Hasle og Bente Ellinor Strømberg

Avtalestyring tilrettelagt for tegnspråkbruker

09:00 - 10:45

Ingvild Øiene og Beate Monsen m.fl.

Desensitisering eller mestring: Valg av behandlingsstrategier overfor overdrevne reaksjoner på ubehagelige stimuli. En case-studie.

09:00 - 10:45

Kai-Ove Ottersen og Torveig Rønningen

Opplæring av en ungdom med autisme

09:00 - 13:00

Trude Hoksrød

Symposium: Personalopplæring

(Se detaljer for informasjon om eventuelle lysark til nedlasting)
09:00 - 10:45

Heidi Skorge Olaff

Symposium: Incidental teaching

(Se detaljer for informasjon om eventuelle lysark til nedlasting)
09:00 - 10:45

Børge Strømgren

ART brukt i forebygging på ulike nivå – noen effekter

09:00 - 13:00

Pål-Erik Ruud og Tommy Mørk

Håndtering av utfordrende atferd – Trusler, vold, utagering og selvskading

11:15 - 13:00

Terje Fredheim

DRO og response cost - forskjeller og likheter

11:15 - 13:00

Børge Holden

Funksjonelle analyser av psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser. Følger for behandling

11:15 - 13:00

Guri Tessem og Ingunn Midttun

Etablering av førspråklige ferdigheter hos to barn med ulike utviklingsnivå og ulike læreforutsetninger. Prinsipper og tilpasninger.

11:15 - 13:00

Linn Heier Nilsen

Funksjonell kommunikasjonstrening som metode for reduksjon av alvorlig utfordrende atferd
En Case-presentasjon
11:15 - 13:00

Kai Olsen

HMS i boliger – lovverk, teori og eksempler på bruk av atferdsanalytiske metoder

Lysark:
11:15 - 13:00

Børge Strømgren

Skolebaserte programmer for forebygging av aggresjon og fremming av sosial kompetanse


Lørdag ettermiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2
15:00 - 17:00

Bjarney Hardardottir

Hva vet vi om leseopplæring? En gjennomgang av atferdsanalytiske metoder og eksempler på praksis

15:00 - 18:00

Børge Holden

Atferdsanalytisk psykoterapi

15:00 - 17:00

Jens Petter Gitlesen

Opplæring uten vafler

15:00 - 18:00

Kai-Ove Ottersen

Symposium: Behandling av ulike former for vegring

(Se detaljer for informasjon om eventuelle lysark til nedlasting)
15:00 - 17:00

Anders Johansen

En fremmed mann i pappas kropp

   

Søndag

Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletStorefjelltoppen 2
10:00 - 13:00

Natasha Panjkovic og Jarle Nordahll m.fl.

Reduksjon av problematferd
Case-presentasjoner fra Lunden omsorgsbolig
10:00 - 13:00

Jan Erik Hovland og Jan Erik Karlsen

Aksjonsradius – en modell for sosial læring hos personer med utfordrende atferd.

11:00 - 13:00

Terje Sagvolden og Espen Borgå Johansen

Forandringer i hjerne og atferd hos barn med ADHD
(NB! merk at transparentsettet til nedlasting er endret 9. mai)