Torsdag ettermiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3Grupperom 1 SyningenGrupperom 2 Syningen
15:00 - 19:00

Bente Svendsrud og Nils-Øivind Offernes

Kartlegging og analyse av utfordrende atferd - en praktisk tilnærming

16:00 - 18:00

Thomas Higbee

Using Photographic Activity Schedules to Promote Independence in Children with Autism and Other Developmental Disabilities

14:00 - 19:00

Børge Strømgren

Innføring i atferdsanalyse

15:00 - 19:00

Jan Laursen og Terje Gundhus

Avtalestyring (komplekse atferdsavtaler)
Hvordan komme igang med å planlegge, utforme og iverksette avtalestyring
15:00 - 19:00

Janne Mari Akselsen og Asbjørg Merete Berget m.fl.

Målrettet arbeid med sosial ferdighetstrening

14:00 - 19:00

Erik Arntzen og Jon A. Løkke

Workshop i akademisk skriving
Fra idé til produkt
15:00 - 19:00

Jonny Finstad

Tegnøkonomi: Teoretisk gjenomgang og praktisk utarbeiding.
Hvordan utarbeide effektive tegnøkonomisystemer, etablere og sikre opprettholdelse av betinget forsterkningseffekt.
14:00 - 19:00

Fie Olsen

Grunnleggende opplæring i utforming av linjegrafer i Excel.

15:00 - 19:00

Kjell Arne Larsen

Presentasjonsteknikker og retoriske grep.
Hvordan etablere og forbedre funksjonelle ferdigheter som presentør.
16:00 - 19:00

Dag Gladmann Sørheim

Presisjonsopplæring - Leseflyt og litt til.
Strategier for å etablere leseflyt hos personer i alle aldre

Fredag formiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3
09:00 - 13:00

Thomas Haugerud

Symposium: Innlæring av mands i et livsløpsperspektiv

(Klikk "Detaljer" for å få tilgang til lysark fra innleggene)
09:00 - 11:45

Kai-Ove Ottersen

Symposium: Slik gjorde vi det!
Praktiske eksempler på behandling
(Klikk "Detaljer" for å få tilgang til lysark fra innleggene)
09:00 - 11:45

Jon A. Løkke

Symposium: Selveksperimentering, selvendring og atferdsanalyse

(Klikk "Detaljer" for å få tilgang til lysark fra innleggene)
09:00 - 13:00

Eli Marte Rusten

Symposium: Avtalebaserte systemer i skolen

(Klikk "Detaljer" for å få tilgang til lysark fra innleggene)
09:00 - 09:45

Rolf Magnus Grung og Hans Horne

Selvskading og låseatferd.
Relasjoner og eksempler på behandling.
10:00 - 10:45

Anne Ekrheim og Elisabeth Crocket - Mikalsen m.fl.

Tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse: ”Kick Off og Teambuilding”

09:00 - 13:00

Erik Arntzen

Symposium: Stimulusekvivalens - Empiriske Nyvinninger

(Klikk "Detaljer" for å få tilgang til lysark fra innleggene)
09:00 - 10:45

Are Karlsen

Atferdsanalyse og politikk
Hvordan etablere ”atferdsanalysevennlig” atferd hos beslutningstakere
09:00 - 10:45

Steinar J. Nevland og Linn Pedersen m.fl.

Eksperimentell funksjonell analyse og behandling av utfordrende atferd i form av hyling hos en kvinne med multifunksjonshemning

12:15 - 13:00

Einar Skyt Pedersen og Arnt Sandvoll

"Kom deg ut!" Når personalet blir gjort til syndebukk
En casepresentasjon om alvorlig utagering rettet mot enkeltpersoner i personalgruppa
11:15 - 13:00

Børge Strømgren

Self-Efficacy: hva er det, hvordan skapes det og forårsaker det atferd?
En gjennomgang av begrepet ut fra sosial-kognitiv teori og radikal behaviorisme.
11:15 - 13:00

Kenneth Larsen og Magdalena Hernes

Autisme og atferdsanalyse - til evigheten og forbi
En beskrivelse av tidlig og intensiv atferdsanalytisk opplæring fra diagnose til skolestart for en gutt med autisme
11:15 - 13:00

Steinar J. Nevland og Alf Inge Angelsen

Bruk av atferdsavtaler for ung mann med diagnose lett psykisk utviklingshemning


Fredag ettermiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletSyningenStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3
15:00 - 16:45

Thomas Higbee

Current directions in functional behavioral assessment and intervention

 
15:00 - 16:45

Karl Kristian Indreeide

Kravsituasjoner uten utagering

15:00 - 16:45

Marcus Drange Hansen og Mari Østgaard m.fl.

Opplæring basert på anvendt atferdsanalyse for barn med forsinket språkutvikling.

15:00 - 15:45

Iver H. Iversen

Molar and Molecular Analyses of Behavior

16:00 - 16:45

Per Holth

Kilder til ny atferd

15:00 - 16:45

Børge Holden

Feil psykiatrisk diagnose som årsak til ytterligere svekket fungering

15:00 - 16:45

Pål Skogstad

Autismespekterforstyrrelser og komorbide psykiske lidelser
Oppsummering av forskningsprosjekt ved Oslo Universitetssykehus, Avdeling for Nevrohabilitering i samarbeid med Regionalt fagmiljø for autisme, AD/HD, Tourette syndrom og Narkolepsi, Helse Sør-Øst
15:00 - 16:45

Janne Mari Akselsen og Hanne Nordvik Ona

Etablering av felles oppmerksomhetsferdigheter hos førskolebarn med autisme

15:00 - 15:45

Fie Olsen og Turid M. Strand m.fl.

Oppfølging av personalopplæring i sykehjem.
Hva er det som gjør at effektive tiltak faller bort over tid.
16:00 - 16:45

Kim Liland

Enighet i valg av mål mellom VB-MAPP og ABLLS-R

 
17:00 - 18:30

Postersesjon

       

Lørdag formiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletSyningenStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3
 
09:00 - 10:45

Martin Olsson og Harald Stenbæk m.fl.

Tegnøkonomi på Skinner
Hvordan stukturere og planlegge hverdagen for både tjenesteytere og tjenestemotakere ved hjelp av en togtur til Trondheim og en tavle. Et praktisk eksempel.
09:00 - 13:00

Terje Fredheim

Symposium: Begreper i Atferdsanalysen
Til glede, forvirring og undring!
(Klikk "Detaljer" for å få tilgang til lysark fra innleggene)
09:00 - 10:45

Thomas Haugerud og Marcus Drange Hansen m.fl.

Innlæring av samsvarsbøying av farger hos 2 gutter med spesifikke språkvansker

09:00 - 10:45

Trude Hoksrød og Wenche Fjeld

Snart voksen, plutselig selvstendig?
Om planlegging og gjenomføring av overgangen mellom foreldrehjem og eget hjem
10:00 - 13:00

Øystein Viskum

Symposium: Tilpasset opplæring i praksis.
Fire eksempler på etablering og opprettholdelse av ønsket atferd.
(Klikk "Detaljer" for å få tilgang til lysark fra innleggene)
09:00 - 10:45

Simon Laursen

Fra vondt og vanskelig til noe bedre?
En case presentasjon om Reaktiv Tilknytningsforstyrrelse
10:00 - 10:45

Lars Engelsen Strandbakken og Kim Liland

Tidligintervensjon: Sammenligning av to prosedyrer i imitasjonsopplæring av en gutt med autisme.
Systematisk forsterkning av promptede responser versus forsterkning av kun korrekte responser.
09:00 - 13:00

Børge Strømgren

Symposium: Skoleomfattende Positiv Atferdsstøtte og Tiltak.
Måling av implementering og effekter.
(Klikk "Detaljer" for å få tilgang til lysark fra innleggene)
11:15 - 13:00

Thomas Higbee

Strategies for Promoting Response Variability in the Verbal Behavior of Young Children with Autism

11:15 - 13:00

Børge Holden og Karina Helgeland m.fl.

Et eksempel på utfordrende atferd som er svært vanskelig å behandle

11:15 - 13:00

Line Flatebø Widmark

Kreativitet og ny atferd
Eksperimentell atferdsanalytisk forskning på kilder til ny atferd.
11:15 - 13:00

Trude Hoksrød

Gøy på landet!
- leseprogrammet Tempolex vist gjennom fire case
11:15 - 12:00

Lars Klintwall og Svein Eikeseth

Etikk, Verdier og Allegiance til tidligintervensjon
Kan holdninger hos trenerne ha effekt på treningskvaliteten?
12:15 - 13:00

Svein Eikeseth

Stimuluskontroll for intraverbal atferd: En analyse og implikasjoner for språktrening

11:15 - 13:00

Kjetil Asprusten og Marcus Drange Hansen m.fl.

Presisjonsopplæring
-to praktiske demonstrasjoner

Lørdag ettermiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3
15:00 - 16:45

Jon A. Løkke

Målrettet miljøarbeid; en ny sjekkliste eller arbeidsmodell i tråd med anvendt atferdsanalyse

15:00 - 18:00

Inger Lamache

Symposium: Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

(Klikk "Detaljer" for å få tilgang til lysark fra innleggene)
15:00 - 18:00

Børge Holden

Symposium: Skolenekting - Praktiske eksempler på behandling

(Klikk "Detaljer" for å få tilgang til lysark fra innleggene)
15:00 - 16:45

Ole-Jørgen Hansen og Ingunn Githmark m.fl.

En bedre hverdag
Hvordan man kan tilrettelegge hverdagen for personer med autisme
15:00 - 18:00

Wenche Fjeld

Symposium: Mennesker med intellektuelle funksjonsnedsettelser og seksuelle overgrep
-rettsikkerhet, forebygging og behandling.
(Klikk "Detaljer" for å få tilgang til lysark fra innleggene)
15:00 - 16:45

Lars Klintwall

Symposium: Tidlig intensiv atferdsanalytisk intervensjon

(Klikk "Detaljer" for å få tilgang til lysark fra innleggene)
15:00 - 18:00

Erik Arntzen og Christoffer Eilifsen

Ingenting skjer i et vakuum
Analyser av stimuluskontroll
15:00 - 15:45

Bergljot Rosvoll

Hvordan ha kontroll med egen virksomhet?
Internkontroll i forhold til Lov om sosiale tjenester, kap. 4A
 
17:15 - 18:00

Grete Brouwer og Ingvil Ro Tønnesen

Når vilkår hindrer rehabilitering

17:15 - 18:00

Lars Klintwall og Svein Eikeseth

Variasjon i primære forsterkere som etiologisk tolkning av autistisk atferd

 

Søndag formiddag

Veslefjellhall 2 og 3Nystølsfjellet
10:00 - 12:00

Jan Erik Østvik og Eirin Lorentzen m.fl.

Vi får det til! Utredning av kognisjon, adaptiv atferd og kommunikasjon hos voksne mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming
Utredning som grunnlag for effektiv opplæring og behandling etter prinsipper i anvendt atferdsanalyse
10:00 - 12:00

Elena Egge Roux og Rojda Kara

Personer med store lærevansker og atferdsproblemer i det ordinære arbeidslivet