Torsdag ettermiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletStorefjelltoppen 1Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3Grupperom 1 SyningenGrupperom 2 SyningenGrupperom 3 Syningen
14:00 - 18:00

Jonny Finstad

Workshop: Tegnøkonomi. Teoretisk gjennomgang og praktisk utarbeidelse
Hvordan utarbeide, etablere og sikre opprettholdelse av effektive tegnøkonomisystemer?
16:00 - 19:00

Jon Arne Farsethås

Åpningsforelesning: Atferdsanalyse, radikalbehaviorisme og resten av verden

14:00 - 19:00

Børge Strømgren og Per Tronsaune

Workshop: Innføring i atferdsanalyse

14:00 - 18:00

Janne Mari Akselsen og Asbjørg Merete Berget m.fl.

Workshop: Målrettet arbeid med sosial ferdighetstrening

14:00 - 18:00

Kari Anne Torp Bertelsen og Marianne Solvang m.fl.

Workshop: Funksjonelle analyser
Hvordan beskrive foranledninger og konsekvenser av atferd i FAK-analyser.
14:00 - 18:00

Terje Gundhus og Jan Laursen

Workshop: Atferdsavtaler

15:00 - 18:00

Alvdis Roulund og Kenneth Larsen m.fl.

Workshop: Pivotal Response Treatment (PRT)
En innføring i Pivotal Response Treatment
14:30 - 19:30

Jon A. Løkke

Workshop: Eksperimentelle funksjonelle analyser

14:30 - 18:30

Gunn H Løkke

Workshop: Forskning viser at… men hvor finner vi den?
Evidenssøk i praksis
15:00 - 18:00

Kjell Arne Larsen

Workshop: Presentasjonsteknikker og retoriske grep
Hvordan etablere og forbedre funksjonelle ferdigheter som presentør.

Fredag formiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3Skogshorn
09:00 - 13:00

Erik Arntzen

Symposium: Conditional Discrimination and Equivalence Class Formation

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i symosiet
09:00 - 11:45

Terje Fredheim

Symposium: Begreper i Atferdsanalysen;
Atferd, selvet og validitetsvurderinger
Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i symosiet
09:00 - 13:00

Jonny Finstad og Kjetil Viken

Symposium: Fagutvikling

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i symosiet
09:00 - 10:45

Trude Hoksrød og Kai-Ove Ottersen

Når går toget?
Etablering og opprettholdelse av elevferdigheter
09:00 - 10:45

Jan Gunnar Berg og Andreas Lie m.fl.

Et meget inngripende kapittel 9 vedtak
Om utarbeidelse, samarbeid og personalkompetanse
09:00 - 10:45

Inger Lamache

Sosiale historier: virkningsmekanismer og suksessfaktorer

09:00 - 09:45

Erkki Rustad og Hanne Bøe Tesfamichael

Veien til et atferdsanalytisk tiltak.

10:00 - 10:45

Ragnhild Øines Frøseth og Laila Hansen

"Fra bleieunge til tørr skolejente"
Renslighetstrening av ei 6 år gammel jente med uspesifisert psykisk utviklingshemming
09:00 - 10:45

Kim Berge

Helseoppfølging av personer med psykisk utviklingshemming
- Helsesvikt som motivasjonelt forhold for utfordrende atferd
10:00 - 13:00

Eli Marte Rusten

Workshop: "De vil bare ikke være på skolen"
Hvordan vi kan bruke Atferdsavtaler til å unngå at elever faller ut av skoleløpet, eller for å få dem tilbake til skolen
12:00 - 13:00

Carsta Simon

Beyond the Matter of Size – Aspects of Molar Behaviorism

11:15 - 13:00

Jon A. Løkke

Symposium: «Selveksperimentering, selvendring og atferdsanalyse»
Versjon III
Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i symosiet
11:15 - 13:00

Børge Holden

Chomskys kritikk av Skinners bok Verbal behavior: Innhold og følger

11:15 - 13:00

Are Karlsen og Martin Engel Hauge m.fl.

Atferdsanalytisk veiledning som forebyggingstiltak

11:15 - 13:00

Astrid Kristine Spigseth og Hanne Fiskaa

Fortell meg og jeg glemmer, vis meg og jeg husker, la meg gjøre det og jeg lærer

11:15 - 12:00

Dag Gladmann Sørheim og Børge Strømgren

The Good Behavior Board Game
- effektiv intervensjon i et ordinært klasserom?

Fredag ettermiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletSyningenStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 2Storefjellhall 3
15:00 - 16:45

Else Marie K. Grønnerud og Lena Mjåtvedt

Fra barnevernsinstitusjon til kommunal bolig med brask og bram

 
15:00 - 16:45

Jonny Finstad og Kjetil Viken

Symposium: Atferdsavtaler og differensielle forsterkningsprosedyrer
Mjøsen Bo og habilitering AS presenterer eksempler med ulike tiltak ovenfor mennesker med og uten diagnoser i ulik alder og med ulike utfordringer
Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i symosiet
15:00 - 16:45

Are Karlsen og Jørn Isaksen

Smarte virkemidler i arbeid med mennesker
Gjør det som virker!
15:00 - 16:45

Jon A. Løkke

Symposium: «Selveksperimentering, selvendring og atferdsanalyse»
Versjon III
Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i symosiet
14:30 - 17:00

Kai-Ove Ottersen

Symposium: Så enkelt, og så viktig!

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i symosiet
15:00 - 16:45

Stian Håbrekke og Anders Kulblik

Fra gatas skrekk til bofellesskapets humørspreder
Hvordan gjøre et kommunalt botilbud attraktivt for en voksen mann som ikke ønsker å motta tjenester
15:00 - 16:45

Eivind Mikkelsen og Hilde Gjøringbø Haugseng m.fl.

Hvordan moderne atferdsanalytisk behandling reduserte utfordrende atferd hos mann med utviklingshemning og autisme

 
17:15 - 18:45

Postersesjonen

      

Lørdag formiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3
09:00 - 10:45

Martin Olsson og Karl Kristian Indreeide

Workshop: Personalopplæring gjennom rollespill
Learning by doing
09:00 - 13:00

Steinar J. Nevland

Symposium: Tema atferdsavtaler
Samarbeid på tvers av arenaer og utforming av individuelle avtaler.
Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i symosiet
09:00 - 10:45

Børge Holden

Bygger ACT (aksept- og forpliktelsesterapi) på RFT (relasjonell rammeteori)?

09:00 - 10:45

Martin Øverlien Myhre

En atferdsanalytisk forståelse og behandling av depresjon

09:00 - 10:45

Linda Teikari og Hilde Sivertsen

Reduksjon av klaustrofobi og heisfobi hos en 12 år gammel jente.

09:00 - 09:45

Børge Strømgren

Designstandarder i N=1 design

10:00 - 10:45

Børge Strømgren

Tolkning av data i eksperimentell design

09:00 - 10:45

Torill Fjæran-Granum og Eli Marte Rusten

..."Men da må jeg overnatte"...
Om å jobbe hjemme hos folk
09:00 - 10:45

Joachim Eriksen

Faglig forsvarlighet ved bruk av makt og tvang
Vurdering av minst mulig inngripende tiltak
11:15 - 12:00

Iver H. Iversen

Stimulus control: History, method, and application

12:15 - 13:00

Iver H. Iversen

Methodology and data analysis in experimental analysis of behavior

11:15 - 13:00

Børge Holden og Marit Larsen Lode m.fl.

Analyse og behandling av alvorlig selvskading hos 9 år gammel gutt, inkludert organisering av helhetlig bolig- og skoletilbud

11:15 - 13:00

Dag Gladmann Sørheim

Etablering av leseflyt hos barn i ordinær skole

11:15 - 13:00

Tony Ravndal og Kjetil Viken m.fl.

Presisjonsopplæring - hva skal til?

11:15 - 12:00

Børge Strømgren

Systematisk review av N=1 design, eller kvantitativ syntese (Quantitative Synthesis)
Innhold i syntesene og metoder for beregning av effektstørrelse av N=1 data
12:15 - 13:00

Børge Strømgren

Oversikt over noen kvantitative synteser av atferdsanalytisk behandling

11:15 - 13:00

Torill Fjæran-Granum

Partner og forelder med Asperger syndrom - og så?
Om veiledning av voksne personer med Asperger syndrom
 

Lørdag ettermiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2
15:00 - 16:45

Gracie A. Beavers

Analysis of Response-Response Relations: Response-class, Chain, and Precurrent Sequences

15:00 - 18:00

Dag Gladmann Sørheim

Symposium: Velferdsteknologi

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i symosiet
15:00 - 18:00

Susanne Bingen og Thore Ottershagen

Symposium: Sørum kommune - fra hverdagsanalyse til atferdsanalyse

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i symosiet
15:00 - 16:45

Petur Ingi Petursson og Martin Olsson

ABA I Ullevålsveien 34
Atferdsanalytisk opplæringstiltak for en bruker med utfordrende atferd
15:00 - 18:00

Wenche Fjeld

Symposium: Utviklingshemmede og seksuell helse
Hvordan sikre kompetansekrav hos personalet og tilrettelegge for opplæring og veiledning
Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i symosiet
15:00 - 16:45

Jan Terje Bakler

Evnerike barn i møte med barnehage og skole
Hvorfor ellers friske barn ender opp med alvorlige diagnoser
15:00 - 16:45

Yvonne Milanes og Lars Løkken

Variasjon av tiltaksstrategier basert på atferdsanalytiske prinsipper
Praktisk utforming og gjennomføring av basistiltak basert på bildestyring, enklere tegnøkonomisystemer og atferdsavtaler overfor flere brukere på samme tjenestested
17:15 - 18:00

Magdalena Hernes og Børge Strømgren

Hvordan kan bruk av gamification ut fra atferdsanalytiske prinsipper bidra til bedre læring av håndhygiene for voksne i opplæring

17:15 - 18:00

Petur Ingi Petursson og Martin Olsson

Endringer av et skadeavvergende tiltak
Hvordan redusere graden av inngripen og samtidig hindre vesentlig skade
  

Søndag formiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3Nystølsfjellet
10:00 - 12:00

Simon Laursen

Fra vondt og vanskelig til noe bedre?
En case presentasjon om Reaktiv Tilknytningsforstyrrelse
10:00 - 13:00

Thore Ottershagen

Vi vi, vi vil men får det ikke til...
Bruk av risikoanalyse i kommunale helsetjenester
10:00 - 12:00

Rasmi Krippendorf

Læring eller undervisning?
Ferdighetstrening i å forelese, undervise og fasilitere læring uten å kjede sitt publikum.