Forseminaret

Veslefjellhall 2 og 3
Forseminar: Verbal atferd


Torsdag ettermiddag

Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletStorefjelltoppen 1Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3Grupperom 1 SyningenGrupperom 2 SyningenGrupperom 3 SyningenGrupperom 4 Syningen
16:00 - 19:00

Jon Arne Farsethås

Åpningsforelesning: Pavlov + Skinner = Premack?

14:00 - 19:00

Børge Strømgren og Per Tronsaune

Workshop: Innføring i atferdsanalyse

16:00 - 19:00

Martin Øverlien Myhre og Jon Magnus Eilertsen m.fl.

Workshop: Atferdsaktivering for depresjon
En praktisk workshop
15:00 - 19:00

Jonny Finstad

Workshop: Tegnøkonomi - teoretisk gjennomgang og praktisk utarbeidelse
Hvordan utarbeide, etablere og sikre opprettholdelse av effektive tegnøkonomisystemer?
15:00 - 19:00

Eva Bertilsson

Workshop: TAG - that's it!
Introduction to TAGteach
15:00 - 19:00

Else Marie K. Grønnerud og Even Skavhaug

Workshop: Kartlegging og registrering

15:00 - 19:00

Terje Gundhus og Jan Laursen

Workshop: Atferdsavtaler
Oppbygning av en kompleks atferdsavtale/Avtalestyring
15:00 - 19:00

Marita Kvia og Hanne Thorhallsson m.fl.

Workshop: Treningsperm og gjennomføring av trening

15:00 - 19:00

Kim Liland

Workshop: Innføring i alternativ og supplerende kommunikasjon med vekt på PECS

15:00 - 19:00

Bente Svendsrud og Asbjørg Merete Berget m.fl.

Workshop: Målrettet arbeid med sosial ferdighetstrening


Fredag formiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletSyningenStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3
09:00 - 13:00

Erik Arntzen

Symposium: Studier av Betinget Diskriminasjon og Deriverte Relasjoner

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i symosiet
09:00 - 13:00

Terje Gundhus

Symposium: Målrettet miljøarbeid med anvendt atferdsanalyse over mange år
Presentasjon av et bredt utvalg av atferdsanalytiske metoder i å forebygge og behandle utfordrende atferd
Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i symosiet
09:00 - 10:45

Are Karlsen

Atferdsproblemer. Gjør det som virker.
Atferdsanalytisk forebygging og behandling av atferdsproblemer.
 
09:00 - 10:45

Børge Holden

ACT for dummies, eller ACT sammenlignet med hva «fornuftige folk» allerede gjør

09:00 - 10:45

Benedicte Halmrast og Jan Gunnar Berg m.fl.

Når man har stanget hodet i veggen lenge nok, så er det på tide å se etter døra!

 
09:00 - 13:00

Jon A. Løkke

Symposium «Selveksperimentering, selvendring og atferdsanalyse versjon IV»

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i symosiet
09:00 - 10:45

Eva Bertilsson

How Behavior Analysis Contributes to a Better Life for Non-Human Individuals

11:15 - 13:00

Børge Holden

En balansert atferdsanalytisk kritikk av psykiatriske diagnoser

11:15 - 12:00

Kim Andre Westad

Armidilo
Fra Risikovurdering til Atferdsterapi - Bridging the Gap -
11:15 - 13:00

Anne Marit Bygdnes

Bruk av psykofarmaka hos personer med utviklingshemning - behandlingen må evalueres

11:15 - 13:00

Trude Hoksrød og Stein Modig Andersen m.fl.

Fra gulv til stol
Etablering av elevferdigheter hos 5. Klassing med Down Syndrom
11:15 - 13:00

Hege Tryggestad

Opplæring for elever med matematikkvansker

11:00 - 11:45

Carina Eide og Benedicte Mengshoel m.fl.

Fra aversiv kontroll til forventning om mestring
Effekter av å dreie tjenestefokus fra "brannslukking" med kompliserte regelsett til å forvente mestring.
12:00 - 12:45

Marius Sørby og Frank Gøran Johnsen

Dagsplanstyring med bruk av Premacks prinsipp


Fredag ettermiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletSyningenStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3Dansesalen
15:00 - 16:45

Mark L. Sundberg

Equivalence, RFT, naming, or joint control: The quantification of private events can move us forward

 
14:30 - 17:00

Kai-Ove Ottersen

Symposium: Reduksjon av problematisk atferd ved hjelp av enkle behandlingstiltak

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i symosiet
15:00 - 15:45

Kim Liland

Presentasjon av fagskolestudium i utviklingshemning og aldring

16:00 - 16:45

Gerd L. Ræstad og Erika Myrsell m.fl.

Kriseplaner
Hvordan håndtere det du frykter. Erfaringer fra et botiltak
15:00 - 16:45

Nils-Øivind Offernes og Pål Skogstad m.fl.

Medikamentell behandling - hvordan kan man evaluere effekt?
Eksempler på metoder for registrering og analyse.
15:00 - 16:45

Tonje Gellein Åstad

Etablering av grunnleggende språkferdigheter og tale hos ung mann med alvorlig grad av utviklingshemming
Fra manglende auditiv oppmerksomhet til imitasjon av ord, manding, tacting og intraverbaler.
15:00 - 16:45

Eivind Mikkelsen og Eline Hebnes Olsen m.fl.

Hvordan miljøbehandling har redusert skolenekting, utfordrende atferd og angstproblematikk hos to gutter i 11 – 15 års alderen med Asperger syndrom.

15:00 - 15:45

Kim Berge

Selvbestemmelse og tvang og makt
Opplevelse av tvang og makt
16:00 - 16:45

Trine Skjervold og Kristin Jonassen Wittner

Fra tvang og makt til negleklipp med samarbeid
Eksempel på etablering av atferd ved hjelp av gradvis tilnærming
15:00 - 15:45

Marius Sørby og Madeleine Langsholt

Roterende dagsplanstyring: et verktøy for å skape oversikt og forutsigbarhet samtidig som man forebygger rituelle og rigide atferdsmønstre

16:00 - 16:45

Anette Raasok og Elin Guntvedt m.fl.

Dagsplan med stor grad av planlagt ustruktur og variasjon i oppgaver, DRO- prosedyre i kombinasjon med regelstyring, og bruk av utradisjonelle forsterkere.

15:00 - 16:45

Martin Øverlien Myhre

Atferdsaktivering for depresjon i døgnbehandling
Presentasjon av en nylig gjennomført studie
 
17:15 - 18:45

Postersesjonen

        

Lørdag formiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletSyningenStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3
09:00 - 10:45

Børge Strømgren

Evidensbaserte kjernepraksiser i atferdsanlyse
Kjernepraksiser og atferdsvaksiner i primærforebygging
09:00 - 11:45

Jonny Finstad og Kjetil Viken

Grunnlagsarbeid og tiltaksarbeid
Fra målrettet miljøarbeid til anvendt atferdanalyse
09:00 - 10:45

Børge Holden

Evaluering av atferdsanalytisk behandling: Lettere sagt enn gjort?

09:00 - 09:45

Rasmi Krippendorf

Teaching or Learning?
It is an absurdity that the science of behavior is not using the science of behavior to teach and promote the science of behavior.
10:00 - 10:45

Rasmi Krippendorf

VERBIFY!
How is not Why
09:00 - 10:45

Elisabeth Skogsrud Kjebekk og Jan Åge Holgersen

Fra bråk til språk
Etablering av ASK for en ungdomsskoleelev uten talespråk
09:00 - 13:00

Jon A. Løkke

Symposium: Atferdsanalyse og rusavhengighet

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i symosiet
09:00 - 10:45

Bente Hagen

Bruk av Tempolex i leseopplæring av en meget motivert mann

09:00 - 10:45

Martin Olsson

Rollespill i personalopplæring
Hvordan og hvorfor
09:00 - 09:45

Simon Laursen

Fra vondt og vanskelig til noe bedre?
En case presentasjon om Reaktiv Tilknytningsforstyrrelse
10:00 - 10:45

Thore Ottershagen

En reise for livet
Erfaringer når klienten er ens egen mor og tiltaket er roadtrip i Florida
11:15 - 13:00

Christoffer Eilifsen og Erik Arntzen

Om forholdet mellom grunnforskning og anvendt atferdsanalyse

12:15 - 13:00

Pål J Bruneberg og Laila Nilsen

Reduksjon av utfordrende atferd ved hjelp av DRO prosedyre

11:15 - 13:00

Børge Holden

Hva er straff, og har det en plass i behandling?

12:00 - 13:00

Per Holth

Programmering i Visual Basic for atferdsanalytikere. Hjelp til å komme i gang.

11:15 - 13:00

Hanne Ortell

Hvordan gjør jeg dette hjemme?
Foreldreveiledning etter adferdsanalytiske prinsipper
11:15 - 12:00

Marius Sørby

Målrettet miljøarbeid for å bedre prestasjoner på skolen
Ferdighetstrening og tilrettelegging av læringsbetingelser for gutt fra 9. klasse og gjennom videregående skole
12:15 - 13:00

Dag Gladmann Sørheim

Øvelse gjør mester
en presentasjon av appen ”Math Drills” og dets effekter.
11:15 - 12:00

Marion Kilde og Ole Kristian Storli

Opplæring av en personalgruppe i funksjonelle analyser

12:15 - 13:00

Nils-Øivind Offernes og Grethe Kvan Welle

"Train-the-trainer" - en hensiktsmessig metode for opplæring?
Opplæringsintervensjoner for å endre personalatferd.
11:15 - 12:00

Dag Gladmann Sørheim

Chartlytics
et nytt precision teaching-program

Lørdag ettermiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2
15:00 - 16:45

Per Holth

Symposium: Fra laboratorium til naturlig miljø: Eksempler fra (1) Eksperimentelle analyser, (2) Anvendt atferdsanalyse og (3) Konseptuelle analyser.

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i symosiet
15:00 - 18:00

Jonny Finstad og Kjetil Viken

Symposium: Atferdsbehandling i skolen
Atferdsavtaler, differensielle forsterkningsprosedyrer, presisjonsopplæring og mer til
Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i symosiet
15:00 - 18:00

Wenche Fjeld

Symposium: Utviklingshemmede og seksualitet
Atferdsanalytiske tiltak ved uakseptabel seksuell atferd, og hvordan Kripos foretar dommeravhør av utviklingshemmede.
Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i symosiet
15:00 - 16:45

Linn Heier Nilsen og Hanne Ortell

Det beste med ADHD er at jeg ikke vet hva som går an

15:00 - 16:45

Pål-Erik Ruud

Faglig forsvarlighet ved bruk av makt og tvang
Trygghet for ansatte og forebyggende arbeid
15:00 - 16:45

Nils-Øivind Offernes og Bente Svendsrud

Funksjonell kartlegging av utfordrende atferd
Erfaringer med bruk av et verktøy for gruppebasert kartlegging
15:00 - 18:00

Thore Ottershagen og Hildur Valdimarsdóttir

En for alle, alle for en

17:15 - 18:00

Per Holth

Psykologi og atferdsanalyse: Elver ut av Eden

17:15 - 18:00

Bergljot Rosvoll

Fra smågodtposen til pull-ups
Et personlig foredrag om folkehelse, atferdsanalyse og gründerliv
17:15 - 18:00

Karl Kristian Indreeide

Voldelig atferd, aggressiv atferd og status
Kontroll over personalatferd relatert til "status" som forebyggende strategi for aggressiv og voldelig atferd
 

Søndag formiddag

Veslefjellhall 2 og 3Nystølsfjellet
10:00 - 12:00

Linn Heier Nilsen

Fra prøvelse til mester
Multisystemisk terapi og bruk av atferdsanalytiske prinsipper
10:00 - 13:00

Julia Lindqvist

En ung mann med autisme, utviklingshemming og Tourette syndrom
Tips og råd for å få til en positiv hverdag og bedre samhandling