Torsdag ettermiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletStorefjelltoppen 1Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3Grupperom 1 SyningenGrupperom 2 Syningen
16:00 - 19:00

Carsta Simon

Symposium: Reflections upon the Foundations of Behavior Analysis

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i symosiet
15:00 - 16:45

Pål Skogstad og Yvonne Milanes

Bruk av iPad som styrings- og motivasjonssystem for personer med utviklingshemming

17:00 - 19:00

Pål Skogstad og Yvonne Milanes

Workshop: Organisering og anvendelse av apper som styrings- og motivasjonssystem

14:00 - 19:00

Børge Strømgren og Per Tronsaune

Innføring i atferdsanalyse

14:00 - 18:00

Else Marie K. Grønnerud og Even Skavhaug

Workshop: Kartlegging og registrering

16:00 - 19:00

Marius Sørby

Workshop: Effektiv styring av endringsprosesser
Fra idé til drift
15:00 - 19:00

Terje Gundhus og Jan Laursen

Workshop: Atferdsavtaler
Oppbygning av en kompleks atferdsavtale/Avtalestyring
15:00 - 19:00

Jonny Finstad

Workshop: Tegnøkonomi. Teoretisk gjennomgang og praktisk utarbeidelse.
Hvordan utarbeide, etablere og sikre opprettholdelse av effektive tegnøkonomisystemer?
14:00 - 19:00

Martin Øverlien Myhre og Eimund Fløisbonn Arnesen m.fl.

Workshop: Atferdsaktivering for depresjon
En opplevelsesbasert workshop
14:00 - 19:00

Thuva Dyve Furuseth og Guro Dunvoll

Workshop: Målrettet miljøarbeid i praksis
En praktisk innføring i ”Sjekkliste for målrettet miljøarbeid” Løkke og Salthe (2012)

Fredag formiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Skogshorn
09:00 - 13:00

Erik Arntzen

Symposium: Studies within Stimulus Control and Emergent Relations

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i symosiet
09:00 - 10:45

Børge Strømgren og Jon A. Løkke

Hvordan finne og velge den beste behandlingen for din klient/pasient?

09:00 - 13:00

Karen M. F. Klemetzen og Trude Hoksrød

Forelesningsrekke: Kvalitet i målrettet miljøarbeid

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i symosiet
09:00 - 13:00

Jonny Finstad

Symposium: Anvendt atferdsanalyse i skolen
Opplæring, strukturering og reduksjon av problematferd på individ- og systemnivå
Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i symosiet
09:00 - 10:45

Peter B. Zachariassen

Symposium: Mennesker med psykisk utviklingshemming og seksualitet.

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i symosiet
09:00 - 13:00

Carsta Simon

Symposium: Behavior Analytic Research Practices and Their Implications

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i symosiet
09:00 - 13:00

Arnt Gisnås

Symposium: Begreper i atferdsanalysen

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i symosiet
09:00 - 13:00

Lars Rune Halvorsen og Sjur Granmo

Workshop: Databaserte beslutninger: fra utforming av grafer til vurdering av effekt

11:15 - 13:00

Inger Lamache

Vilt forelsket!
Hvordan endre emosjonelt motivert atferd?
11:15 - 12:00

Pål Skogstad

Acceptance and Commitment Therapy (ACT): En eksistensiell tilnærming til terapi?

12:15 - 13:00

Pål Skogstad og Øystein Rørhus

Kognitiv overbelastning. En teori om alt.
Om hvordan svakt funderte slutninger kan få stor innpass i praksisfeltet

Fredag ettermiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3Grupperom 1 SyningenGrupperom 2 Syningen
15:00 - 16:45

Mitch Fryling

Observing as a Fundamental Psychological Activity

 
14:30 - 17:00

Karen M. F. Klemetzen og Trude Hoksrød

Forelesningsrekke: Kvalitet i målrettet miljøarbeid

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i symosiet
15:00 - 16:00

Jonny Finstad

Symposium: Anvendt atferdsanalyse i skolen
Opplæring, strukturering og reduksjon av problematferd på individ- og systemnivå
Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i symosiet
15:00 - 16:45

Pål-Erik Ruud

Om å stoppe opp i tide

15:00 - 15:45

Espen Sjøberg

Hvordan man forfalsker hukommelsestap, og hvordan man kan oppdage det

16:00 - 16:45

Øystein Vogt og Per Holth

A modular perspective on the relationship between biological evolution and learning

15:00 - 16:45

Magnus Blystad

Biologi og Stimuli
En kort og lettfattet introduksjon til sensorisk nevrovitenskap
15:00 - 15:45

Lars Kogstad og Asbjørn Johannesen

Vår atferd - våre valg i hverdagen fører til dramatisk økning av livsstilssykdommer.
Søvnmangel påvirker direkte faktorer som er sykdomsfremkallende.
16:00 - 16:45

Line Flatebø Widmark

Atferdsanalyse i barnevernet
Kasuspresentasjoner og diskusjon av atferdsbegrepet
  
 
16:45 - 18:15

Postersesjonen

 
16:00 - 18:00

Knut-Aleksander Brath

Workshop: Anvendt atferdsanalyse i skolen I
Systemintervensjon og kompetanseoverføring
    
16:00 - 18:00

Lene Degvold og Anne Louise Finstad

Workshop: Anvendt atferdsanalyse i skolen II
Opplæringsteknikker, discrete trials, presisjonsopplæring m.v.
16:00 - 18:00

Anniken Vig Hellerdal og Astrid Hov

Workshop: Anvendt atferdsanalyse i skolen III
Individuelle og klassebaserte struktureringsverktøy

Lørdag formiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3
09:00 - 13:00

Espen Sjøberg

Symposium: Evolusjon og atferd

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i symosiet
09:00 - 10:45

Børge Holden

Mentalistiske og atferdsanalytiske forklaringer. Forskjeller og likheter

09:00 - 13:00

Martin Øverlien Myhre

Symposium: Klinisk atferdsanalyse
Praktiske og konseptuelle eksempler
Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i symosiet
09:00 - 10:45

Tine Jeanette Bjølgerud og m.fl.

Små skritt kan nå langt
Case-presentasjon som gir innblikk i et målrettet miljøarbeid hos en ung mann med psykisk utviklingshemning, autisme og omfattende låsing- og selvskadingsproblematikk
09:00 - 10:45

Thuva Dyve Furuseth

Symposium: Funksjonelle analyser
Bruk av funksjonelle analyser i det daglige arbeidet ved Avdeling voksenhabilitering, Akershus universitetssykehus HF
Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i symosiet
09:00 - 10:45

Nils Olav Aanonsen

Autisme og nevrologi
Rottejomfruer og testikler
09:00 - 12:00

Trude Hoksrød

Symposium: Vi bygger et hus

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i symosiet
09:00 - 10:45

Ulf Larsen

Symposium: «Kompetanseheving, opplæring og behandling i Lørenskog kommune»

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i symosiet
11:15 - 13:00

Børge Holden

Hvor godt og nødvendig er begrepet «atferd»?

11:15 - 13:00

Ole Kristian Storli og Jo Mellemstuen m.fl.

Effektfulle tjenester gjennom god organisering

11:15 - 12:00

Børge Strømgren

CONSORT
Consolidated Standards of Reporting Trials
12:15 - 13:00

Børge Strømgren

SCRIBE
The Single-Case Reporting Guideline In BEhavioural Interventions
11:15 - 13:00

Evelyn Skalstad og Maja Støckel Malm

"Jeg sier det bare - krystallklart?"
Presentasjonsteknikk for helt vanlige folk!
11:15 - 13:00

Ingrid Blom Hvam og Ulf Larsen m.fl.

Fra ekskluderende time-out til samarbeidsferdigheter, fra fortvilelse til håp!


Lørdag ettermiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2
15:00 - 18:00

Espen Sjøberg

Paneldebatt: Evolusjon og atferd

15:00 - 18:00

Kai-Ove Ottersen

Symposium: Behandling igjen, tar det aldri slutt…

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i symosiet
15:00 - 15:45

Aleksander Moen Kveum og Elin Guntvedt

Strukturering av personalatferd med målsetting om å fremme ønsket atferd hos bruker med omfattende vedtak etter khol kap 9.

16:00 - 16:45

Aleksander Moen Kveum og Helene Nakken

Planlegging og gjennomføring av sosial ferdighetstrening basert på elementer fra ART for en ung mann med moderat psykisk utviklingshemming.

15:00 - 16:45

Bjørn Roar Vagle og Karina Helgeland m.fl.

Utfordrende atferd rettet mot spesifikke personal – for å få dem til å si opp?

15:00 - 15:45

Linda Therese Høisveen og Hege Aasvangen Tangen

Bruk av dagsplansystem for å skape økt forutsigbarhet og selvbestemmelse for en dame med alvorlig utviklingshemming og cerebral parese

16:00 - 16:45

Thore Ottershagen og Lene Anett Olsen

Forebygging av psykiske lidelser og redusering av risiko for å bli utnyttet økonomisk hos en voksen dame med lett utviklingshemming.

15:00 - 15:45

Thuva Dyve Furuseth

Psykisk utviklingshemming og overvekt
Bruk av atferdsanalytiske prinsipper i kartlegging og tiltaksarbeid rettet mot overvekt hos mennesker med psykisk utviklingshemming
16:00 - 16:45

Erik Arntzen

Visuelle og Statistiske Analyser i Single-Case Research Design

15:00 - 16:45

Jo Mellemstuen

NCR
"The practical use of drives"
17:15 - 18:00

Kenneth Stuve

Var alt bedre før?
Enkle grep for en bedre hverdag
 
17:15 - 18:00

Ted Kvevli og Hege Aasvangen Tangen

Tiltak for stabilisere bipolar lidelse for å redusere stress og farlig atferd hos en mann med Angelman Syndrom og dyp utviklingshemming

17:15 - 18:00

Ragnhild Øines Frøseth

«Hjelp meg å bli forstått og sette ord på det jeg vil»
Etablering av en «snakkepad» for å fremme og utvikle kommunikasjonsferdigheter
17:15 - 18:00

Jo Mellemstuen

Hvordan motivere et fotballag med få spillere
Bruk av atferdsanalytiske prinsipper i praksis

Søndag formiddag

Veslefjellhall 1NystølsfjelletStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2
10:00 - 13:00

Thore Ottershagen

Symposium: Ja, tenke det; ønske det; ville det med; – men gjøre det!
Sammenhenger mellom verbal atferd og øvrig atferd
Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i symosiet
10:00 - 12:00

Lars Rune Halvorsen og Linn Adriana Thomassen

Når privat atferd kommer i veien for hensiktsmessig fungering i hverdagen/studier

10:00 - 12:00

Gunnar Langsø og Caroline Knutsdatter Larsen

Tålmodighetens timeglass

10:00 - 12:00

Trude Hoksrød og Linn Tangen

Hverdager i svart/hvitt og gråsone
Eller; Utsikten til et mer selvstendig voksenliv