Torsdag ettermiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Skogshorn
16:00 - 19:00

Per Holth

Symposium: Dr. Murray Sidmans mange bidrag til vitenskapen om atferd

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
16:00 - 19:00

Jon Arne Farsethås

Åpningsforelesning: Anvendt atferdsanalyse eller anvendt atferdssyntese?
Eller: Forsterkningens uunngåelighet og irrelevans
14:00 - 19:00

Børge Strømgren og Per Tronsaune

Innføring i atferdsanalyse

14:00 - 19:00

Pål Skogstad og Yvonne Milanes

Organisering og anvendelse av apper som styrings- og motivasjonssystem

15:00 - 19:00

Kai-Ove Ottersen

Preferansekartlegging

14:00 - 18:00

Erik Arntzen og Jon A. Løkke

Workshop i akademisk skriving: Fra idé til produkt


Torsdag ettermiddag (fortsetter)

Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3Grupperom 1 SyningenGrupperom 2 SyningenGrupperom 3 SyningenGrupperom 4 SyningenGrupperom 5 Syningen
14:00 - 19:00

Thuva Dyve Furuseth og Guro Granerud

Målrettet miljøarbeid i praksis
En praktisk innføring i ”Sjekkliste for målrettet miljøarbeid” Løkke og Salthe (2012)
14:00 - 19:00

Jonny Finstad

Tegnøkonomi: Teoretisk gjennomgang og praktisk utarbeidelse.
Hvordan utarbeide, etablere og sikre opprettholdelse av effektive tegnøkonomisystemer?
15:00 - 19:00

Terje Gundhus og Jan Laursen

Atferdsavtaler
Oppbygning av en kompleks atferdsavtale/Avtalestyring
14:00 - 18:00

Linn Cecilie Paulsen og Janne Borglin

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9- introduksjon til intern opplæring. Sånn gjør vi det i Lørenskog kommune.

15:00 - 19:00

Silje Nikolaisen og Mariann Lauritsen

Picture Exchange Communication System (PECS)

15:00 - 19:00

Marita Kvia og Hanne Thorhallsson

Innføring i shaping

16:00 - 19:00

Kim Berge og Cato Brunvand Ellingsen

Om psykisk utviklingshemming
En grunnleggende opplæringspakke
16:00 - 19:00

Thore Ottershagen

Ansikt til ansikt
Enkle grep for å mestre komplekse møter og samtaler, effektivisere tidsbruk og øke kvalitet

Fredag formiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletSyningenStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3
09:00 - 13:00

Erik Arntzen

Symposium: Experimental Studies on Stimulus Control and Emergent Relations

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
09:00 - 13:00

Jonny Finstad og Anne Louise Finstad

Symposium: Kommunikasjon og sosiale ferdigheter

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
09:00 - 13:00

Børge Holden

Symposium: Behandling av utfordrende atferd i kombinasjon med psykiske lidelser hos voksne med (lett) utviklingshemning

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
10:00 - 10:45

Dag Gladmann Sørheim

Effektiv leseopplæring
Demonstrasjon av Tempolex og andre former for repetert lesing.
09:00 - 09:45

Camilla Harangen

Fra et tradisjonelt dagsplansystem på papir til et elektronisk dagsplansystem på iPad

10:00 - 10:45

Nils Seim og Åse Christin Elvestad m.fl.

Den profesjonelle rollen i praksis

09:00 - 10:45

Mats Jarness og Kristine Solbrekke Ryen

Tegnøkonomi for voksne brukere med utviklingshemning

09:00 - 10:45

Anne Marit Bygdnes

Hjelp vi har ikke sovet på 6 år
Foreldreprogram for å lære barn med autisme gode søvnvaner
09:00 - 10:45

Pål Skogstad og Øystein Rørhus

Analysemodell for selvbestemmelse

09:00 - 10:45

Randi Eimhjellen og Aina W Hay-Hansson

Funksjonell analyse intervju (FAI)

11:15 - 13:00

Dag Gladmann Sørheim

Effektive tiltak i ordinær skole, rettet mot enkeltindivider, grupper og klasser

11:15 - 12:00

Karl Kristian Indreeide

Skadeavverging og læring

12:15 - 13:00

Petur Ingi Petursson

Mot redusert tvang og makt
Etikk og evidensbasert praksis
11:15 - 13:00

Rojda Kara og m.fl.

«Overaskende positive resultater» «Reisen»
Systematisk og tverrfaglig samarbeid rundt en mann med diagnosen moderat utviklingshemming, har resultert i en reduksjon av utfordrende atferd.
11:15 - 12:00

Philip Wigglesworth og Kristine Solbrekke Ryen

Anvendelse av hjerneavbildningsteknikken funksjonell nær-infrarød spektroskopi i forskning på autisme og tidlig intervensjon

12:15 - 13:00

Alvdis Roulund og Marit Skaret

Flerregionale EIBI Fagprosedyrer

11:15 - 12:00

Øystein Vogt og Nikola Ljusic m.fl.

Hypotetisk deduktiv metode i atferdsanalyse gjort riktig

12:15 - 13:00

Øystein Vogt

Paralleller mellom atferdsanalyse, nevrofysiologi og maskinlæring

11:15 - 12:00

Nils-Øivind Offernes og Jo Mellemstuen

Utvidet funksjonell kartlegging av utfordrende atferd

12:15 - 13:00

Line Konradsen og Truls Lurås

Virtuell introduksjon av nye aktiviteter – et alternativ til bruk av tvang og makt?


Fredag ettermiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletSyningenStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3
15:00 - 16:45

Magne Arve Flaten

Rolla til klassisk betinga responsar i rus og avhengigheit
Resultat frå nyare og ikkje fullt så ny forsking
 
15:00 - 17:45

Else Marie K. Grønnerud

Symposium: Utfordrende atferd – ulike løsninger og alternative tiltak

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
15:00 - 18:00

Terje Gundhus

Symposum: Arbeid og dagaktiviteter for utviklingshemmede
Tre eksempler
Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
15:00 - 17:30

Kai-Ove Ottersen

Symposium: Still keeping it simple: Om behandling av utfordrende atferd

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
15:00 - 16:45

Frida Lilleberg og Lene Margrete Sand m.fl.

Tilrettelegging for god livskvalitet ved bruk av atferdsanalytiske prinsipper ved gjennomføring av et meget inngripende kapittel 9 vedtak.

15:00 - 16:45

Hanne Augland og Caio Miguel

Symposium: Establishing Verbal Behavior in Typically Developing Children and Children with Autism

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
15:00 - 16:45

Kjetil Viken

God miljøbehandling - hva skal til?
Ti grep for å gjøre atferdsanalytisk miljøarbeid "strammere"
15:00 - 16:45

Trude Hoksrød og Øyvind Solbakken m.fl.

Bruk av passive metoder for et aktivt liv
Psykisk syk, psykisk utviklingshemmet – eller er det bare atferd?
17:00 - 17:45

Iver H. Iversen

Separating the strengthening and discriminative properties of positive reinforcement

17:00 - 18:30

Postersesjonen

 
17:00 - 18:00

Are Karlsen

Mitt liv som atferdsanalytiker
Hvordan nyttiggjøre seg atferdsanalytisk kunnskap i hverdagen?
17:00 - 17:45

Kjetil Viken

Måling av kvalitet i atferdsanalytisk arbeid

17:00 - 17:45

Mats Jarness

Observering, kartlegging, og analyse av upassende vokalisering


Lørdag formiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletSyningenStorefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3
09:00 - 10:45

Caio Miguel

Bidirectional Naming, Problem Solving, and the Development of Verbal Relations

09:00 - 10:45

Børge Holden

Kan atferd forklares ved å vise til hva som (kanskje) skjer i hjernen, og er det nyttig?

09:00 - 10:45

Tonje Gellein Åstad og Anne Rustad Sjøvold

Å delta i sitt eget liv
Deltakelse og påvirkning
09:00 - 10:45

Martin Olsson og Julie Ruud-Lund

En elev og motivasjonen
Fra passivitet til aktivitet på skolen
09:00 - 13:00

Peter B. Zachariassen

Symposium: Seksualitet og funksjonsnedsettelse

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
09:00 - 10:45

Birgitte Lie og Irma Kruithof m.fl.

Fra institusjon til bolig:
Tilrettelegge for trygge og gode rammer for en tenåringsgutt med utfordrende atferd.
09:00 - 10:45

Kai-Ove Ottersen og Ingrid Blom Hvam m.fl.

«Fra fortvilelse til håp, til mer enn man kunne håpe?»

09:00 - 13:00

Trude Hoksrød

Forelesningsrekke: Kvalitet i målrettet miljøarbeid

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
11:15 - 13:00

Nils Olav Aanonsen

Biologiske aspekter bak atferd

11:15 - 13:00

Børge Holden

Utviklingshemning, utfordrende atferd, vesentlig skade, samtykke, verge og kapittel 9

11:15 - 13:00

Anine Walle

Symposium: Habiliteringsarbeid i praksis
Casepresentasjoner fra pasientarbeid ved Avdeling voksenhabilitering, Akershus universitetssykehus HF og samarbeidspartnere.
Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
11:15 - 13:00

Magnus Johansson

Symposium: To what degree does behavior analysis inform, or is informed by "The Behavior Revolution"?

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
11:15 - 13:00

Eli Marte Rusten

Veiledning i hjemmet
Etablering av tegnøkonomi og enkle atferdsavtaler hjemme hos familier som har barn med ASD og atferdsproblemer
11:15 - 13:00

Børge Strømgren

Implementering, eller innføring av ny prosedyre/arbeidsmetode/teknologi, hva sier forskningen?


Lørdag ettermiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletStorefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3
15:00 - 18:00

Martin Øverlien Myhre og Jon Magnus Eilertsen

Selvmordsatferd hos psykisk utviklingshemmede
Forekomst, utfordringer, og behandling
15:00 - 18:00

Terje Fredheim

Symposium: Begreper i atferdsanalysen
Om behandling, tankebehandling og veien til kultur eller kultur på avveie - blant annet...
Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
15:00 - 18:00

Ulf Larsen

Symposium: Behandling og opplæring i kommunal regi

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
15:00 - 16:45

Karianne Kristiansen og Merethe Graff

Fra passivitet til aktiv deltagelse

15:00 - 15:30

Christoffer Eilifsen og Erik Arntzen

The Role of Evolutionary Biology in Historical Predecessors to Contemporary Behaviorism

15:45 - 16:15

Carsta Simon

The Link between Selection of Verbal Behavior during our Lifetime and Natural Selection

16:30 - 17:00

Øystein Vogt

Operant selection compared to other theories of social learning, cultural evolution and cultural practice

17:15 - 17:45

Øystein Vogt

Reviewing key empirical findings in evolutionary psychology

15:00 - 16:00

Sigmund Eldevik

Symposium: Effekter av Tidlig Intervensjon for Barn med Autisme; Resultater fra Oslo og Bergen Kommune

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
16:15 - 17:00

Magnus Johansson

PAX Good Behavior Game - kulturanpassning och pilotstudie i Sverige.

15:00 - 17:30

Trude Hoksrød

Forelesningsrekke: Kvalitet i målrettet miljøarbeid

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget

Søndag formiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3Nystølsfjellet
11:00 - 12:00

Tore Korsgård

Reduksjon av utfordrende atferd og bruk av tvang gjennom systematisk evaluering av bruk av psykotropisk medikasjon

10:00 - 12:00

Liv Holtan-Hartwig

Bildestyring som støtte for økt aktivitetsnivå

10:00 - 12:00

Eli Marte Rusten

Et foredrag om å være søster til en mann med stort hjelpebehov og hvilke hensyn atferdsanalytikere bør ta overfor søsken