Torsdag ettermiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2
14:00 - 19:00

Børge Strømgren og Per Tronsaune

Workshop: Innføring i atferdsanalyse

16:00 - 19:00

Jon Arne Farsethås

Åpningsforelesning

16:00 - 19:00

Kai-Ove Ottersen

Symposium: Hvorfor ikke bruke enkle tiltak? Om behandling av utfordrende atferd

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
14:00 - 19:00

Thuva Dyve Furuseth og Guro Dunvoll

Workshop: Målrettet miljøarbeid i praksis
En praktisk innføring i ”Sjekkliste for målrettet miljøarbeid” Løkke og Salthe (2012)
15:00 - 18:00

Jørn Isaksen og Kjetil Viken

Workshop: Registreringskvalitet i miljøbehandling
Hva skal vi registrere, hvordan skal vi registrere og hvordan skal vi forholde oss til det vi finner?

Torsdag ettermiddag (fortsetter)

Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3SkogshornGrupperom 1 SyningenGrupperom 2 SyningenGrupperom 3 Syningen
15:00 - 18:00

Martin Øverlien Myhre og Eimund Fløisbonn Arnesen m.fl.

Workshop: Atferdsaktivering for depresjon
En kort introduksjon og tilpasninger til mennesker med psykisk utviklingshemming
15:00 - 19:00

Silje Nikolaisen og Christine Lie

Workshop: Opplæringsmål og plan for igangsetting av tiltak

15:00 - 19:00

Terje Gundhus og Jan Laursen

Workshop: Atferdsavtaler
Oppbygning av en kompleks atferdsavtale/Avtalestyring
16:00 - 19:00

Erik Arntzen og Jon A. Løkke

Workshop i akademisk skriving: Fra idé til produkt

14:00 - 18:00

Linn Cecilie Paulsen og Janne Borglin

Workshop: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 - introduksjon til intern opplæring. Sånn gjør vi det i Lørenskog kommune.

15:00 - 18:00

Even Skavhaug og Martin Enger

Workshop: Kartlegging og registrering
Teori og praktisk anvendelse
14:00 - 18:00

Anne Louise Andersen og Lisa Anita Sannerud Høisæt

Workshop: Innføring i bruk av Standard Endringsskjemaer (Standard Celeration Charts)
Innføring og praktiske øvelser

Fredag formiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletSyningenStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2
09:00 - 13:00

Erik Arntzen

Experimental and Translational Studies on Stimulus Control and Emergent Relations

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
09:00 - 13:00

Jonny Finstad og Anne Louise Andersen

Atferdsanalytiske tiltak ovenfor personer i ulik alder og med ulike utfordringer
Kreative løsninger innenfor kjente atferdsanalytiske metoder
Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
09:00 - 13:00

Børge Holden

Symposium: Traumer som årsak til utfordrende atferd

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
09:00 - 10:45

Stein Modig Andersen og Birgit Aasen m.fl.

Behandling av alvorlig utfordrende atferd hos en kvinne med lett utviklingshemning, autisme og dyssosial- og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

09:00 - 13:00

Marita Kvia og Hanne Thorhallsson

Workshop: Innføring i shaping

09:00 - 13:00

Evelyn Skalstad og Line Ek Andreassen

Workshop: Kunnskapsbasert praksis - hva er det og hvordan gjør vi det?
En workshop for deg som vil forstå bedre hvordan jobbe kunnskapsbasert på din arbeidsplass.
11:15 - 13:00

Stein Modig Andersen og Emily Glorvigsmoen

Behandling av utfordrende atferd, og etablering av et nytt bo- og omsorgstilbud for en kvinne med utviklingshemning og psykiske lidelser


Fredag formiddag (Fortsetter)

Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3SkogshornGrupperom 1 SyningenGrupperom 2 SyningenGrupperom 3 Syningen
09:00 - 12:00

Terje Fredheim

Symposium: Begreper til glede og besvær
Vokal verbal atferd om verbal atferd og varianter av atferdsvariasjon
Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
09:00 - 13:00

Trude Hoksrød

Symposium: Forsvarlige tjenester

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
09:00 - 12:00

Peter B. Zachariassen og Bente Svendsrud m.fl.

Workshop: Psykisk utviklingshemning og seksuell helse
En praktisk guide til gjennomføring av tilrettelagt opplæring om seksuell helse
10:00 - 13:00

Morten Berger og Vidar Antonsen

Workshop: e-Plan habilitering
Et digitalt planverktøy på nettbrett
09:00 - 13:00

Ulf Larsen og Ina Merethe Utti m.fl.

Workshop: Det er ikke så vanskelig som du tror!
Datainnsamling og enkel bruk av Excel
09:00 - 12:00

Carsta Simon

Workshop: Innføring i funksjonelle analyser av problematferd

09:00 - 13:00

Kai-Ove Ottersen

Workshop: Preferansekartlegging

12:15 - 13:00

Jon A. Løkke og Stian Orm

Hvilke misforståelser finnes om atferdsanalyse i diskursen om autisme og nevrodiversitet?

12:15 - 13:00

Inger Karin Almås og Sigmund Eldevik m.fl.

Etablering av emergente intraverbaler responser.
Svare på når spørsmål.

Fredag ettermiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletSyningenStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3
15:00 - 15:45

Douglas E. Kostewicz

Visual Analysis within Behavior Analysis

16:15 - 17:00

Erik Arntzen og Jon A. Løkke

Forholdet mellom hva man sier og hva man faktisk gjør

 
15:00 - 16:45

Børge Holden

Hvordan kan private hendelser («tanker og følelser») være årsak til atferd?

15:00 - 17:45

Marita Andreassen og Philip Wigglesworth

Psykisk utviklingshemming og autisme: En innføring i teori, forskning og klinisk arbeid

15:00 - 15:45

Mats Jarness

Forståelse av problematferd gjennom funksjonell analyse

16:15 - 17:00

Truls Lurås og Line Konradsen

Hvordan bruke virtuelle hjelpemidler for å skape forutsigbarhet og oversikt -
Fra idé til gjennomføring
15:00 - 16:45

Katharina Nissen-Lie og Liv-Unni Røraas m.fl.

Adapted Aggression Replacement Training (AART)
Erfaringer fra gruppebasert trening for voksne personer med lett psykisk utviklingshemming eller autismespekterforstyrrelser
14:30 - 18:00

Ulf Berge

Symposium: Positiv atferdsstøtte
Verdi- og metodemessig rammeverk for å forstå, forebygge og redusere utfordrende atferd
Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
15:00 - 15:45

Ingrid Vengen Hansen og Mari Wærnes

Mestring
Aktiv deltagelse
16:15 - 17:00

Linn Tyra Sveen Bye og

En feil er ikke alltid en feil, det kan ganske enkelt være det beste man kan gjøre under omstendighetene. Den virkelige feilen er å gi opp.

15:00 - 16:45

Kristen Jensen

Workshop: Behavior Modification to meet YOUR goals, personally and professionally
Applying Behavior Analysis in your own life
 
17:00 - 18:30

Postersesjonen

     

Lørdag formiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletSyningenStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3
09:00 - 09:45

Øystein Vogt

No ghosts in the machine
Operant conditioning in machine learning
10:00 - 10:45

Øystein Vogt

Many little baby ghosts in the machine
An assessment of mentalism and computationalism in evolutionary psychology
09:00 - 13:00

Børge Holden

Symposium: Behandling av utfordrende atferd når personen også har psykisk lidelse

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
09:00 - 12:00

Terje Gundhus

Symposium: Atferdsavtaler og arbeid

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
09:00 - 10:45

Anders Johansen og Monica Stolen Dønnum m.fl.

Hvordan heve standarden i frontlinja – gjennom systemrettet kompetanseutvikling?
Samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjenester
09:00 - 09:45

Jo Mellemstuen og Karin Tubiera Tønnesen

Bruk av "Train the trainer" som metode for å veilede en personalgruppe med forskjellig ferdighetsnivå i utførelse av tiltak

10:00 - 10:45

Annika Poulsen og Karl Kristian Indreeide m.fl.

Trening av skjønn hos tjenesteytere

09:00 - 10:45

Pål-Erik Ruud

Refleksjon om "best practice" ved bruk av tvang og makt
Hvordan kvalitetssikre tiltak ved bruk av tvang og makt
09:00 - 10:45

Børge Strømgren og Vetle Aaserud Berge m.fl.

Systematiske review og meta-analyser i Single-Case Eksperimentelle Design
En presentasjon av metoder og gjennomførte meta-analyser
09:00 - 12:00

Alvdis Roulund

Tidlig Intervensjon ovenfor Barn med Autisme - Aktuelle Tema

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
09:00 - 09:45

Edel Marie Langeland og Bente Haugli m.fl.

Enkelt, men effektivt
Fra hjelpavhengighet til selvstendighet og mestring
10:00 - 10:45

Wenche Amundsen

Fra 1 time til 10 minutter på toalettet
En casepresentasjon om en person med utfordringer med å komme seg videre i en handlingskjede.
11:15 - 13:00

Nicole Pfaller-Sadovsky og Camilo Hurtado-Parrado

Why do we keep dogs? A cultural practices approach to human-dog interactions

12:15 - 13:00

Jon A. Løkke og Stian Orm

PDA: Et læringsfenomen hos personer med autisme omdannet til personlighetssvikt

11:15 - 13:00

Hilde Mobekk og Sigridur Soffia Sigurjonsdottir

Prestasjons- og endringsledelse: Hvordan benytte Organizational Behavior Management på en arbeidsplass

11:15 - 13:00

Ole Kristian Storli og Jon Magnus Eilertsen

Veiledning og system
Sett fra et atferdsanalytisk perspektiv
11:15 - 13:00

Dag Gladmann Sørheim

Atferdsanalyse i skolen

11:15 - 12:00

Børge Strømgren

Kvalitetsvurdering av enkeltstudier i systematiske review og meta-analyser
Er nåværende "gullstandard" relevant for kliniske studier?
12:15 - 13:00

Even Skavhaug og Philip Andreas Aspholt-Weisser

Omhu-appen - Løsningen på framtidens digitale løsninger innen miljøterapeutisk dokumentasjon og arbeid innen tirettelagte tjenester

11:15 - 12:00

Linda M. Krogsvold Aasnes og Monica Linnerud

Fra passivitet til aktivitet

12:15 - 13:00

Linda M. Krogsvold Aasnes og Monica Linnerud

Prosjekt Myrvang
Hva er viktig for deg?
11:15 - 12:00

Fredrik Andersen og Anders Dechsling

Nudging, bør vi egentlig drive med det?

12:15 - 13:00

Karl Kristian Indreeide og Are Molund

Plutselig bortfall av sosial kompetanse hos profesjonelle tjenesteytere


Lørdag ettermiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletSyningenStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3
15:00 - 18:00

Martin Øverlien Myhre

Klinisk atferdsanalyse

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
15:00 - 16:45

Børge Holden

Samtykkekompetanse og vergemål
Forsøk på avklaringer
15:00 - 18:00

Ole Kristian Storli

Symposium: Velferdsteknologi

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
15:00 - 16:45

Nils Olav Aanonsen

Biologiske aspekter bak atferd

15:00 - 16:45

Bjørn Andre Torve og Marius Bakken

Behandling av voldelig atferd hos mann med lett utviklingshemning og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

15:00 - 15:45

Kai-Ove Ottersen og Gro Renate Storås m.fl.

Først DRO vi til, deretter har vi bare fortsatt!
Langvarig bruk av DRO for å forsterke ønsket atferd
16:00 - 16:45

Kai-Ove Ottersen og Siri Hefre m.fl.

Målrettet miljøarbeid i et avlastningstilbud
Utfordringer og løsninger!
15:00 - 17:45

Ida Martine L'orange Melby

Habiliteringsarbeid i praksis
Presentasjoner av pasientarbeid ved Avdeling voksenhabilitering, Akershus universitetssykehus HF og samarbeidspartnere
Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
15:00 - 16:45

Erik Arntzen og Sigmund Eldevik

BACB Sertifisering: Hva, Hvorfor og Hvordan

15:00 - 17:00

Anne Rustad Sjøvold og Marit Lillejordet

Workshop: Trening av hunder
Bruk av atferdsanalytiske innlæringsmetoder for å lære hunder avanserte handlinger.
17:15 - 18:00

Espen Sjøberg

Lisa Simpson og atferdsanalyse i populær media

17:15 - 18:00

Ole Helgeneseth og Monica Bruun m.fl.

Systematisk arbeid med reduksjon av utfordrende atferd og tvang og makt

17:15 - 18:00

Kristine Solbrekke Ryen og Christian Myrvang

«Klare det selv»
Minst til mest prompt prosedyre for å øke grad av selvstendighet under måltider
17:15 - 18:00

Therese Winterthun Iversen og Melissa Øren Ulltang

Fra nord til sør – suksessfaktorer ved overflytting til nytt tjenestetilbud i ny kommune

17:15 - 18:00

Sara Karine Vang og

Hvordan yte tjenester da man kommer til stengt dør

17:15 - 18:00

Åse Weydahl og Emily Grøden

Fokus på mestring og utvikling i arbeid med en ungdom som viser utageringsproblematikk
Bruk av proaktive tiltak for å redusere bruk av tvang og øke livskvaliteten

Søndag formiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3Nystølsfjellet
10:30 - 12:00

Gry Tjernshaugen Gjefle og Linda Marie Kjøniksen m.fl.

Pårørendesamarbeid
Systematisk arbeid med klager, for bedring av samarbeid med pårørende
11:00 - 11:45

Linn Therese Røynesdal og Heidi Karset

Selvbestemmelse
Tiltak som fremmer selvbestemmelse hos mennesker med utviklingshemning
10:00 - 12:00

Karl Kristian Indreeide

Skadeavverging og læring