Torsdag ettermiddag

Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2
14:00 - 19:00

Børge Strømgren og Per Tronsaune

Workshop: Innføring i atferdsanalyse

16:00 - 19:00

Kai-Ove Ottersen

Symposium: Hvorfor ikke bruke enkle tiltak? Om behandling av utfordrende atferd

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
14:00 - 19:00

Ida Martine L'orange Melby og Guro Dunvoll

Workshop: Målrettet miljøarbeid i praksis
En praktisk innføring i ”Sjekkliste for målrettet miljøarbeid” Løkke og Salthe (2012)
15:00 - 18:00

Jørn Isaksen og Kjetil Viken

Workshop: Registreringskvalitet i miljøbehandling
Hva skal vi registrere, hvordan skal vi registrere og hvordan skal vi forholde oss til det vi finner?

Torsdag ettermiddag (fortsetter)

Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3SkogshornGrupperom 1 SyningenGrupperom 2 SyningenGrupperom 3 Syningen
15:00 - 18:00

Martin Øverlien Myhre og Eimund Fløisbonn Arnesen m.fl.

Workshop: Atferdsaktivering for depresjon
En kort introduksjon og tilpasninger til mennesker med psykisk utviklingshemming
15:00 - 18:00

Even Skavhaug og Martin Enger

Workshop: Kartlegging og registrering
Teori og praktisk anvendelse
15:00 - 19:00

Terje Gundhus og Jan Laursen

Workshop: Atferdsavtaler
Oppbygning av en kompleks atferdsavtale/Avtalestyring
16:00 - 19:00

Erik Arntzen og Jon A. Løkke

Workshop i akademisk skriving: Fra idé til produkt

14:00 - 18:00

Linn Cecilie Paulsen og Janne Borglin

Workshop: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 - introduksjon til intern opplæring. Sånn gjør vi det i Lørenskog kommune.

15:00 - 19:00

Silje Nikolaisen og Christine Lie

Workshop: Opplæringsmål og plan for igangsetting av tiltak

14:00 - 18:00

Anne Louise Finstad og Lisa Anita Sannerud Høisæt

Workshop: Innføring i bruk av Standard Endringsskjemaer (Standard Celeration Charts)
Innføring og praktiske øvelser

Fredag formiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletSyningenStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2
09:00 - 13:00

Erik Arntzen

Symposium: Experimental and Translational Studies on Stimulus Control and Emergent Relations

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
09:00 - 13:00

Jonny Finstad og Anne Louise Finstad

Symposium: Atferdsanalytiske tiltak ovenfor personer i ulik alder og med ulike utfordringer
Kreative løsninger innenfor kjente atferdsanalytiske metoder
Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
09:00 - 13:00

Børge Holden

Symposium: Traumer som årsak til utfordrende atferd

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
09:00 - 10:45

Stein Modig Andersen og Birgit Aasen m.fl.

Behandling av alvorlig utfordrende atferd hos en kvinne med lett utviklingshemning, autisme og dyssosial- og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

09:00 - 13:00

Marita Kvia og Hanne Thorhallsson

Workshop: Innføring i shaping

09:00 - 13:00

Evelyn Skalstad og Line Ek Andreassen

Workshop: Kunnskapsbasert praksis - hva er det og hvordan gjør vi det?
En workshop for deg som vil forstå bedre hvordan jobbe kunnskapsbasert på din arbeidsplass.
11:15 - 13:00

Stein Modig Andersen og Emily Øwre Glorvigsmoen

Behandling av utfordrende atferd, og etablering av et nytt bo- og omsorgstilbud for en kvinne med utviklingshemning og psykiske lidelser


Fredag formiddag (Fortsetter)

Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3SkogshornGrupperom 1 SyningenGrupperom 2 SyningenGrupperom 3 Syningen
09:00 - 12:00

Terje Fredheim

Symposium: Begreper til glede og besvær
Vokal verbal atferd om verbal atferd og varianter av atferdsvariasjon
Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
09:00 - 13:00

Trude Hoksrød

Symposium: Forsvarlige tjenester

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
09:00 - 12:00

Peter B. Zachariassen og Bente Svendsrud m.fl.

Workshop: Psykisk utviklingshemning og seksuell helse
En praktisk guide til gjennomføring av tilrettelagt opplæring om seksuell helse
10:00 - 13:00

Morten Berger og Vidar Antonsen

Workshop: e-Plan habilitering
Et digitalt planverktøy på nettbrett
09:00 - 13:00

Ulf Larsen og Ina Merethe Utti m.fl.

Workshop: Det er ikke så vanskelig som du tror!
Datainnsamling og enkel bruk av Excel
09:00 - 12:00

Carsta Simon

Workshop: Innføring i funksjonelle analyser av problematferd

09:00 - 13:00

Kai-Ove Ottersen

Workshop: Preferansekartlegging

12:15 - 13:00

Jon A. Løkke og Stian Orm

Hvilke misforståelser finnes om atferdsanalyse i diskursen om autisme og nevrodiversitet?

12:15 - 13:00

Inger Karin Almås og Sigmund Eldevik m.fl.

Etablering av emergente intraverbaler responser
Svare på når spørsmål

Fredag ettermiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletSyningenStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3
15:00 - 15:45

Douglas E. Kostewicz

Visual Analysis within Behavior Analysis

16:15 - 17:00

Erik Arntzen og Jon A. Løkke

Forholdet mellom hva man sier og hva man faktisk gjør

 
15:00 - 16:45

Børge Holden

Hvordan kan private hendelser («tanker og følelser») være årsak til atferd?

15:00 - 15:45

Kristine Solbrekke Ryen og Christian Myrvang

«Klare det selv»
Minst til mest prompt prosedyre for å øke grad av selvstendighet under måltider
15:00 - 15:45

Mats Jarness

Forståelse av problematferd gjennom funksjonell analyse

16:15 - 17:00

Truls Lurås og Line Konradsen

Hvordan bruke virtuelle hjelpemidler for å skape forutsigbarhet og oversikt
Fra idé til gjennomføring
15:00 - 16:45

Katharina Nissen-Lie og Liv-Unni Røraas m.fl.

Adapted Aggression Replacement Training (AART)
Erfaringer fra gruppebasert trening for voksne personer med lett psykisk utviklingshemming eller autismespekterforstyrrelser
14:30 - 18:00

Ulf Berge

Symposium: Positiv atferdsstøtte
Verdi- og metodemessig rammeverk for å forstå, forebygge og redusere utfordrende atferd
Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
15:00 - 15:45

Ingrid Vengen Hansen og Mari Wærnes

Mestring
Aktiv deltagelse
16:15 - 17:00

Linn Tyra Sveen Bye og Mette Ragnhild Stai

En feil er ikke alltid en feil, det kan ganske enkelt være det beste man kan gjøre under omstendighetene. Den virkelige feilen er å gi opp.

15:00 - 15:45

Therese Winterthun Iversen og Melissa Øren Ulltang

Fra nord til sør – suksessfaktorer ved overflytting til nytt tjenestetilbud i ny kommune

 
17:00 - 18:30

Stian Orm og Gunn H Løkke m.fl.

Pathological Demand Avoidance (PDA) og autisme: en systematisk litteraturgjennomgang (systematic review)

17:00 - 18:30

Jon A. Løkke og Stian Orm

Misforståelser om atferdsanalyse i nevrodiversitetskulturen: en gjennomgang av fremstillinger i ulike medier

17:00 - 18:30

Magnus Blystad

Psykologi med vekt på Atferdsanalyse
En revidert bachelorgrad ved OsloMet 2019
17:00 - 18:30

Birthe Lundestad Høier og Raymond Johansen

Atferdsanalytisk behandling av selektiv mutisme
Etablering av vokal-verbal atferd hos en elev med selektiv mutisme
17:00 - 18:30

Fredrik Dammen og Trym Schjervheim m.fl.

Bruk av Non-Kontingent forsterkningsprosedyre for å redusere forekomst av utfordrende atferd

17:00 - 18:30

Stian Orm og Jon A. Løkke m.fl.

Psykoedukasjon for personer med nevroutviklingsforstyrrelser: en systematisk litteraturgjennomgang (systematic review)

17:00 - 18:30

Terese Remseth Andresen

Mer variert kosthold ved gradvis eksponering

17:00 - 18:30

Emilie Østby Kløfta

Samarbeidstrening
Lære et barn med autisme å følge instruksjoner
17:00 - 18:30

Lone Engejordet og Elin Nøkleby Andreassen

Epilepsi og psykisk utviklingshemming
Opplæring av personalgruppen med fokus på lik praksis
17:00 - 18:30

Frode Dragsten og Ditlev Johnsen

Emosjonelt ustabil- og dyssosial personlighetsforstyrrelse
Bruk av PDCC, som er et screening instrument for vurdering personlighetsforstyrrelser hos personer med utviklingshemning.
17:00 - 18:30

Emilie Nyang Granseth

Økning av selvstendighet med hjelp av dagsplan

17:00 - 18:30

Guro Dunvoll og Anette Brogård Antonsen m.fl.

Eksperimentelle Studier av Kompleks Menneskelig Atferd ved OsloMet; Eksperimenter med Fokus på Stimuluskontroll

17:00 - 18:30

Guro Dunvoll og Erik Arntzen m.fl.

Stimuluseksvivalens og Priming med Bilder og Ord

17:00 - 18:30

Anette Brogård Antonsen og Erik Arntzen

Bruk av titrerende forsinkelsen i identitetsmatchings trening hos en dame med Alzheimers sykdom

17:00 - 18:30

Dragana Jankovic

Effekter av Intensiv Intervensjon for Voksne med Utviklingshemming og Autisme

17:00 - 18:30

Lise Snevoll Sørensen

Øke Antall Lydkombinasjoner gjennom Shaping av Vokal Imitasjon

17:00 - 18:30

Nikola Ljusic og

Self-Control and Qualitatively Different Reinforcers
An Investigation of Qualitatively Different Reinforcers and its Impact on Self-Control
17:00 - 18:30

Live Fay Braaten og Thea Thorkildsen m.fl.

Stimuluskontrol ved sammensatte stimuli i delayed matching-to-sample prosedyrer

17:00 - 18:30

Live Fay Braaten og Jan Alexander Østby m.fl.

Antall meningsfulle stimuli i matching-to-sample prosedyrer og eye-tracking

17:00 - 18:30

Kristine Solbrekke Ryen og Mats Jarness m.fl.

Atferdsanalytisk personaltrening og veiledning for å øke tiltaksintegritet i målrettet miljøarbeid

17:00 - 18:30

Jon Magnus Eilertsen og Erik Arntzen

Overføring av evaluert smerte i ekvivalensklasser

17:00 - 18:30

Tom André Ertsås og Johannes Bøgwald m.fl.

Gjenoppretting av samhandling ved bruk av regelstyring og ekstinksjon av negativ forsterket atferd

      

Lørdag formiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletSyningenStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3
09:00 - 09:45

Øystein Vogt

No ghosts in the machine
Operant conditioning in machine learning
10:00 - 10:45

Øystein Vogt

Many little baby ghosts in the machine
An assessment of mentalism and computationalism in evolutionary psychology
09:00 - 13:00

Børge Holden

Symposium: Behandling av utfordrende atferd når personen også har psykisk lidelse

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
09:00 - 12:00

Terje Gundhus

Symposium: Atferdsavtaler og arbeid

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
09:00 - 10:45

Anders Johansen og Monica Stolen Dønnum m.fl.

Hvordan heve standarden i frontlinja – gjennom systemrettet kompetanseutvikling?
Samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjenester
09:00 - 09:45

Jo Mellemstuen og Karin Tønnesen

Bruk av "Train the trainer" som metode for å veilede en personalgruppe med forskjellig ferdighetsnivå i utførelse av tiltak

10:00 - 10:45

Annika Poulsen og Karl Kristian Indreeide m.fl.

Trening av skjønn hos tjenesteytere

09:00 - 10:45

Pål-Erik Ruud

Refleksjon om "best practice" ved bruk av tvang og makt
Hvordan kvalitetssikre tiltak ved bruk av tvang og makt
09:00 - 10:45

Børge Strømgren og Vetle Aaserud Berge m.fl.

Systematiske review og meta-analyser i Single-Case Eksperimentelle Design
En presentasjon av metoder og gjennomførte meta-analyser
09:00 - 12:00

Alvdis Roulund

Symposium: Tidlig Intervensjon ovenfor Barn med Autisme - Aktuelle Tema

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
09:00 - 09:45

Edel Marie Langeland og Bente Haugli m.fl.

Enkelt, men effektivt
Fra hjelpavhengighet til selvstendighet og mestring
10:00 - 10:45

Åse Weydahl og Emily Grødem

Fokus på mestring og utvikling i arbeid med en ungdom som viser utageringsproblematikk
Bruk av proaktive tiltak for å redusere bruk av tvang og øke livskvaliteten
11:15 - 13:00

Nicole Pfaller-Sadovsky og Camilo Hurtado-Parrado

Why do we keep dogs? A cultural practices approach to human-dog interactions

12:15 - 13:00

Jon A. Løkke og Stian Orm

PDA: Et læringsfenomen hos personer med autisme omdannet til personlighetssvikt

11:15 - 13:00

Hilde Mobekk og Sigridur Sigurjonsdottir

Prestasjons- og endringsledelse: Hvordan benytte Organizational Behavior Management på en arbeidsplass

11:15 - 13:00

Ole Kristian Storli og Jon Magnus Eilertsen

Veiledning og system
Sett fra et atferdsanalytisk perspektiv
11:15 - 13:00

Dag Gladmann Sørheim

Atferdsanalyse i skolen

11:15 - 12:00

Børge Strømgren

Kvalitetsvurdering av enkeltstudier i systematiske review og meta-analyser
Er nåværende "gullstandard" relevant for kliniske studier?
12:15 - 13:00

Even Skavhaug og Philip Andreas Aspholt-Weisser

Omhu-appen - Løsningen på framtidens digitale løsninger innen miljøterapeutisk dokumentasjon og arbeid innen tirettelagte tjenester

12:15 - 13:00

Linda M. Krogsvold Aasnes og Monica Linnerud

Prosjekt Myrvang
Hva er viktig for deg?
11:15 - 12:00

Fredrik Andersen og Anders Dechsling

Nudging, bør vi egentlig drive med det?

12:15 - 13:00

Karl Kristian Indreeide og Are Molund

Plutselig bortfall av sosial kompetanse hos profesjonelle tjenesteytere


Lørdag ettermiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletSyningenStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3
15:00 - 18:00

Martin Øverlien Myhre

Symposium: Klinisk atferdsanalyse

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
15:00 - 16:45

Børge Holden

Samtykkekompetanse og vergemål
Forsøk på avklaringer
15:00 - 18:00

Ole Kristian Storli

Symposium: Velferdsteknologi

Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
15:00 - 16:45

Nils Olav Aanonsen

Biologiske aspekter bak atferd

15:00 - 16:45

Bjørn Andre Torve og Marius Bakken

Behandling av voldelig atferd hos mann med lett utviklingshemning og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

15:00 - 15:45

Kai-Ove Ottersen og Gro Renate Storås m.fl.

Først DRO vi til, deretter har vi bare fortsatt!
Langvarig bruk av DRO for å forsterke ønsket atferd
16:00 - 16:45

Siri Hefre og Jeneba Christine Øgaard Kanu m.fl.

Målrettet miljøarbeid i et avlastningstilbud
Utfordringer og løsninger!
15:00 - 17:45

Ida Martine L'orange Melby

Symposium: Habiliteringsarbeid i praksis
Presentasjoner av pasientarbeid ved Avdeling voksenhabilitering, Akershus universitetssykehus HF og samarbeidspartnere
Se "Detaljer" for informasjon om innleggene i det sammensatte bidraget
15:00 - 16:45

Erik Arntzen og Sigmund Eldevik

BACB Sertifisering: Hva, Hvorfor og Hvordan

15:00 - 17:00

Anne Rustad Sjøvold og Marit Lillejordet

Workshop: Trening av hunder
Bruk av atferdsanalytiske innlæringsmetoder for å lære hunder avanserte handlinger.
17:15 - 18:00

Espen Sjøberg

Lisa Simpson og atferdsanalyse i populær media

17:15 - 18:00

Ole Helgeneseth og Monica Bjørke m.fl.

Systematisk arbeid med reduksjon av utfordrende atferd og tvang og makt

 
17:15 - 18:00

Linda M. Krogsvold Aasnes og Monica Linnerud

Fra passivitet til aktivitet

17:15 - 18:00

Sara Karine Vang og Nikolai Andre Kypreos

Hvordan yte tjenester da man kommer til stengt dør

17:15 - 18:00

Wenche Amundsen

Fra 1 time til 10 minutter på toalettet
En casepresentasjon om en person med utfordringer med å komme seg videre i en handlingskjede.

Søndag formiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3Nystølsfjellet
10:30 - 12:00

Gry Tjernshaugen Gjefle og Linda Marie Kjøniksen m.fl.

Pårørendesamarbeid
Systematisk arbeid med klager, for bedring av samarbeid med pårørende
11:00 - 11:45

Linn Therese Røynesdal og Heidi Karset

Selvbestemmelse
Tiltak som fremmer selvbestemmelse hos mennesker med utviklingshemning
10:00 - 12:00

Karl Kristian Indreeide

Skadeavverging og læring