Programmet på tilleggsseminaret

"Om den nødvendige interaksjonen mellom teoretisk eller begrepsmessig, eksperimentell og anvendt atferdsanalyse

Behavior analysis and the two purposes of science

David Palmer

Smith College, Massachusetts

Format:Forelesning
Kategori:
Tid:Onsdag (15:30-19:00)

ADHD som en forsterkningsforstyrrelse: Fra teori til praksis

Heidi Aase

Universitetet i Oslo

Espen Borgå Johansen

OsloMet - storbyuniversitetet

Lysark:
Format:Forelesning
Kategori:
Tid:Torsdag (09:00-13:00)