Når du sender inn programbidrag til NAFOs arrangementer, ender dette opp hos programkomitéen vår. Der vil den bli vurdert, og dersom komitéen ønsker utfyllende opplysninger, eller har synspunkter på noe som bør endres, så vil du bli kontaktet. Uerfarne innsendere vil kunne få veiledning fra komitéen slik at det blir et best mulig resultat.

Frist for innsending av programbidrag er 15. april.

(OBS! Programarbeidet til den digitale konferansen i juni er påbegynt. Hvis du ønsker at bidraget ditt skal vurderes til denne, bør du sende inn så snart som mulig.)

Vurderingen i komitéen ender i en innstilling som blir behandlet i NAFOs styre før du får endelig tilbakemelding på om bidraget ditt har blitt antatt.

Selve innsendingen foregår elektronisk, og det er en rekke opplysninger som blir etterspurt. Selv om du får mulighet til å redigere opplysningene senere, anbefaler vi at du gjør deg flid med å sende inn grundige og gjennomarbeidede opplysninger. Under ser du en oversikt over opplysninger som etterspørres i innsendingsskjemaet:

  • Tittel
  • Eventuell undertittel
  • Aktuelle nøkkelord som kjennetegner presentasjonen
  • Eventuelle medpresentører (inkludert e-postadressen deres)
  • Sammendrag
  • Presentasjonsformat
  • Programkategori
  • Er personvern en aktuell problemstilling for presentasjonen?
  • Er det kommersielle aspekter ved presentasjonen?

Se navigeringsmenyen for mer utfyllende informasjon.

Skjema for innsending av bidrag finner du her