Foreleser sett fra sidenVi er nå inne i det mest ambisiøse året så langt for NAFO, og vi inviterer både medlemmer og andre interesserte til å sende inn programbidrag til arrangementene våre.

Som du kan se i omtalen av årets NAFO-aktiviteter, planlegger vi både frittstående temadager, en digital to-dagers konferanse i juni, og et tradisjonelt NAFO-seminar på Storefjell høyfjellshotell 28.-31. oktober.

Vi inviterer nå til å sende inn bidrag til programmet på disse arrangementene. Innsendte bidrag vil bli vurdert av programkomitéen, og vil kunne være aktuelle til alle arrangementene våre. Hvis det er av stor viktighet for deg at programbidraget ditt vurdereres til kun ett eller noen av arrangementene, kan du opplyse om dette i innsendingsskjemaet.

Aktuell informasjon du bør sette deg inn i om du ønsker å sende inn et bidrag vil du finne ved hjelp av navigeringsmenyen.

Frist for innsending av programbidrag er 15. april.

(Postere kan sendes inn frem til 1. oktober)

 

Skulle du hatt en presentasjon på seminaret i fjor?

Siden fjorårets NAFO-seminar ble erstattet av av en digital konferanse med vesentlig mindre program, er det mange som ikke fikk avholdt presentasjoner som var antatt og planlagt. Hvis du er blant dem, så ønsker du kanskje å ha den på et av arrangementene i år? Da kan du lese mer på denne siden.