• Påmeldingen er personlig og kan ikke overdras til andre.
  • Påmeldingen er i utgangspunktet bindende.
  • Ved avbestilling av turen vil NAFO allikevel kreditere de deler av det økonomiske kravet som ikke allerede er betalt videre til tredjepart og der NAFO har anledning til å foreta avbestillinger fra tredjepart.
    (Eksempelvis bestilles og betales flybilletter lang tid i forveien, mens hotellrom ikke betales før ved utsjekking, og kan avbestilles inntil få dager i forveien.)
  • Ved utfakturering fra NAFO vil beløpet i de fleste tilfeller utgjøre summen av mange komponenter (medlems- og konferanseavgift, reise og hotellopphold). Flere av disse komponentene skal viderebetales av NAFO i amerikanske dollar. Det er naturligvis en utfordring å gjette riktig dollarkurs flere måneder frem i tiden. NAFO vil operere med en garantert makskurs på kr.10,00 per USD. Dersom kursen skulle avvike til gunst for norske kroner, vil vi kreditere differansen. Om kursen skulle avvike til ugunst for norske kroner, vil NAFO selv bære dette tapet.
  • NAFO har bestilt et antall rom på konferansens "Headquarter Hotel". Vi kan imidlertid ikke garantere plass på dette hotellet. "Førstemann til mølla"-prinsippet gjelder. NAFO vil besørge alternativ innkvartering dersom vi ikke lykkes med å skaffe rom på dette hotellet.
  • Om det oppgis i påmeldingen at faktura ikke skal sendes til deltakeren, står deltakeren allikevel økonomisk ansvarlig for påmeldingen.
  • INGEN reiseforsikring eller avbestillingsbeskyttelse er inkludert i bestillingen. Det anbefales at den enkelte deltaker tegner egnet reiseforsikring.
  • Force majeure. Det gis ikke refusjon av reiseutgifter eller andre kostnader dersom turen må avlyses som følge av naturkatastrofer eller andre forhold som ligger utenfor NAFOs kontroll. I slike tilfeller henvises det til den enkeltes reiseforsikring.