Forelesningssal

NAFO-seminaret var planlagt avholdt i tidsrommet 22.-26. april. Som følge av Korona-utbruddet har vi imidlertid valgt å utsette arrangementet til oktober.

NAFO-seminaret er Europas desidert største atferdsanalytiske konferanse både hva angår program og deltakere. I løpet av de fem dagene seminaret pågår, vil over 200 presentører sørge for et svært variert og spennende program

Programmet tar for seg både forskning, teoriutvikling, og praktisk utøvelse av atferdsanalyse i behandling, pedagogikk og omsorgstjenester.

Som tidligere år har vi i tillegg til alle rommene på Storefjell også reservert hele Oset høyfjellshotell og Kamben høyfjellshotell for å få plass til alle.

Vi håper du vil være med oss på vårens vakreste eventyr.