Postersession

Hvordan fungerer det?

Posterne lages som store plakater (NAFO sørger for trykking). Disse monteres på stativ i lange rekker. Seminardeltakerne går rundt, titter og prater med dere som presenterer. Her er det fantastiske muligheter til å dele kunnskap, diskutere, og kanskje få gode innspill tilbake.

Hva kan presenteres? Må det være forskningsdesign og resultater?

Vi ønsker at dette skal være en arena for deling av kunnskap, erfaringer og gode idéer. Derfor kreves det ikke at du presenterer forskning. Kanskje du har et tiltak du ønsker å vise frem? Et prosjekt som andre kan lære noe av, eller kanskje har dere bare gjort noe annet lurt som andre bør få høre om? Da er postersesjonen antakelig noe for deg/dere.

Noen fordeler til de som presenterer

Vi synes at alle som har presentasjoner på seminaret skal ha noen fordeler, og hvis du bidrar med en poster tilbyr vi:

  • Kr. 300,- i honorar per poster
  • Ett hotellrom per poster blir prioritert til Storefjell (Som du vet kan det fort bli overbooket…)
  • 25% rabatt på seminaravgiften for inntil to presentører per poster.
  • Høytidelig kåring av beste poster under festmiddagen på lørdag. Premie: Fritak for seminaravgift på NAFO-seminaret 2025.
  • Er du student? Eller tenker du å presentere noe som ikke har med arbeidsstedet ditt å gjøre? Da har du kanskje ikke økonomisk støtte til å delta på seminaret. Les om mulighetene til å søke støtte fra stipendfondet vårt på denne siden: https://atferd.no/nafo-seminaret/presentorer-og-programkomite/godtgjorelser-for-presentorer/

Slik går du frem

Send inn tittel og sammendrag (ca. ¼ side med tekst) innen 15. april til Monica Vandbakk på  mvandbak@oslomet.no. Du vil få rask tilbakemelding på om posteren blir antatt. Hun kan også kontaktes i forkant dersom du har spørsmål. Hvis posteren din antas, må du lage ferdig den endelige posteren og sende den inn til oss for trykking uken før seminaret starter.

Hvordan utforme posteren?

Vi anbefaler at du lager posteren som et Power Point-lysark. Under ligger det lenke til en mal du kan benytte. (Størrelse 116 x 116 cm).

Postermal (Bruk den om du ønsker) (PPTX, 338KB)