Forståelse og behandling av traumerTraumer betyr skade, og er et vidt begrep. Traumer kan skyldes alt fra sterke enkeltstående hendelser, som kan gi diagnosen posttraumatisk stresslidelse, til mindre intense men desto mer vedvarende situasjoner, som å være i skadelig relasjon, eller å oppleve omsorgssvikt, over tid. 

Videoopptaket under består av en introduksjon om traumer, og tre kasus der atferdsanalyse er anvendt i behandling.

Page loading

Videoopptaket er tilgjengelige i arkivet frem til NAFOs jubileumsseminar i slutten av april 2023. Alle som har adgang til arkivet har kan også se videoen fra dagskonferansen. Mangler du tilgang? Les mer her: https://www.atferd.no/nafo-seminaret/digital/videoarkiv-til-personalopplaring/