NAFO-seminar 2022

Mens vi forbereder oss til høstens NAFO-seminar, har vi også folk i sving med å planlegge for nytt seminar i april neste år.

Programkomitéen vil snart starte sitt arbeid, og inviterer nå til innsending av programbidrag. Har du en forelesning, workshop, poster eller kanskje et mer eller mindre komplett symposium?

Send inn til vurdering i programkomitéen innen 7. januar.

Og les gjerne de andre informasjonssidene her om hva som kreves ved innsending.